11 maart 2021

CDA stelt vragen over spoedeisende-hulppost in Zutphen

CDA Zutphen-Warnsveld maakt zich ernstige zorgen over het voortbestaan van een volwaardige spoedeisende-hulppost in Zutphen. Aanleiding hiervoor zijn de landelijke plannen voor een nieuwe inrichting en financiering van de spoedeisende zorg in Nederland. 

In de plannen wordt het aantal locaties waar specialistische spoedhulp wordt verleend flink beperkt. In plaats daarvan komen er posten waar alleen eenvoudige hulp, ambulante zorg en doorverwijzing mogelijk is. Mogelijk komt ook de volwaardige spoedeisende-hulppost in het Gelre ziekenhuis in Zutphen door deze plannen in gevaar. Meerdere ziekenhuizen, maar ook veel gemeenten hebben inmiddels hun zorgen over de plannen geuit. 

Het CDA heet het college gevraagd of de plannen gevolgen hebben voor het voortbestaan van de spoedeisende hulp (SEH) in het Gelre ziekenhuis Zutphen. En als dat zo is, welke acties het college neemt om te voorkomen dat Zutphen straks geen volwaardige spoedeisende-hulppost meer heeft.

Zutphen moet een volwaardige spoedeisende-hulppost behouden, vindt CDA Zutphen-Warnsveld. De CDA-fractie is bezorgd dat patiënten die specialistische medische hulp nodig hebben anders op de verkeerde spoedpost terecht komen, lang moeten reizen of te laat de juiste diagnose krijgen. Ook is het CDA bezorgd dat ouderen te laat om hulp vragen als die hulp in hun woonplaats niet beschikbaar is.

Het college heeft inmiddels laten weten dat het ziekenhuis inderdaad een belangrijke voorziening is voor onze gemeente en dat hierover overleg is met het Gelre ziekenhuis Zutphen. Behoud van de spoedeisende-hulppost is belangrijk, zo antwoordt het college van B&W op vragen van het CDA. Het college heeft toegezegd de gemeenteraad op de hoogte te houden van de plannen.

CDA Zutphen-Warnsveld blijft de plannen voor spoedeisende zorg kritisch volgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.