20 december 2019

CDA: Vul tekorten zwembad niet aan vanuit de algemene reserve

Op maandag 16 december behandelde de Zutphense gemeenteraad de begroting van het zwembad IJsselslag, dat opnieuw geld tekort komt. De meerderheid van de raad stemde in met het voorstel om de algemene reserve aan te spreken om het gat in de begroting te dichten. CDA Zutphen-Warnsveld is daar tegen. Hieronder leest u ons standpunt, zoals deze tijdens de vergadering is uitgesproken door onze fractievoorzitter Hein Brunsveld:

"Het CDA is absoluut voor behoud van een zwembad in Zutphen; we zien dit als een basisvoorziening. Er is gelukkig veel positiefs te melden over het zwembad in Zutphen. We zien positieve ontwikkelingen rondom het bestuur en de relatie met de IJsselmeeuwen. We zijn blij dat de bezoekersaantallen stijgen, evenals de horeca-inkomsten. Toch is het heel duidelijk dat een zwembad altijd geld kost; de gemeente moet elk jaar bijdragen aan de exploitatie van het zwembad. Daarom vindt het CDA het positief dat voor de komende jaren de bijdrage aan de IJsselslag structureel is verhoogd naar een realistisch bedrag. We betalen liever aan de voorkant een realistisch en dus hoger bedrag, dan dat we jaarlijks via de achterdeur tekorten moeten aanvullen.

En vandaag staan we weer bij de achterdeur: een tekort over 2018. Natuurlijk moet dit gedekt worden; er is geen keus. Maar in de wijze waaruit dit tekort gedekt moet worden, heeft de raad wel keus. Een paar maanden geleden heeft deze raad unaniem de Financiële kaderstelling aangenomen. Hierin staat heel duidelijk hoe de raad wenst om te gaan met de algemene reserve.

Het CDA vindt het daarom, eufemistisch gezegd, bijzonder dat het college voorstelt om een groot gedeelte van het tekort te dekken uit die algemene reserve; dat is niet volgens de wens van deze raad. Het tekort is ook al lange tijd bekend; gedurende het afgelopen jaar had er ook al op andere momenten naar dekking gezocht kunnen worden en niet alleen in de afgelopen 2-3 weken. We vinden echt dat het college hier de plank misslaat.

Er zijn alternatieven te vinden zoals bij jongerenhuisvesting of bij duurzaamheid of bij… vul maar in. Maar we vinden dat het college hiermee moet komen en niet de raad. Het gaat om keuzes maken. Pijnlijke keuzes durven maken. Kiezen voor een dekking vanuit de algemene reserve vind ik geen pijnlijke keuze. Dat is kiezen voor de weg van de minste weerstand. Maar eigenlijk ook een keuze van zachte heelmeesters, en u weet wat zachte heelmeesters doen…"

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.