28 januari 2019

CDA Zutphen-Warnsveld tegen toename aantal giftreinen

Tijdens de raadsvergadering van maandag 28 januari heeft het CDA Zutphen-Warnsveld haar zorgen uitgesproken over het nieuws rondom de mogelijke stijging van het aantal giftreinen.

Afgelopen week vernamen wij via de diverse media dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven (van Infrastructuur en Waterstaat) wil bekijken of het mogelijk is om de normen voor het vervoer van gevaarlijke en giftige stoffen over het spoor naar boven bij te stellen. In de praktijk betekent dit dan een stijging van het aantal giftransporten over de spoorlijnen in het Oosten van het land en zeker ook over de IJssellijn, de spoorlijn die de woonwijken in de Hoven, het stationsgebied en Noordveen doorkruist. We staan voor de veiligheid van onze inwoners en dan is dit volgens het CDA een gevaarlijk en zeer ongewenst plan.

In de Stentor van afgelopen zaterdag 26 januari lazen wij dat het college van Zutphen "actie wil, zodra de toename een feit wordt". Het CDA hoopt dat het college al eerder actie gaat ondernemen. Morgen tijdens het Vragenuurtje van de Tweede Kamer, stelt het CDA dit onderwerp aan de orde. Voor nu heeft deze CDA-fractie de volgende vraag aan het college:

  • Gaat het college echt pas actie ondernemen zodra de toename een feit is of wordt er pro-actief actie ondernomen? En op welke manier?
  • Op welke manier werkt het College hierbij samen binnen de Stedendriehoek en Provinciale Staten van Gelderland en Overijssel?

De wethouder heeft hier tijdens de raadsvergadering van 28 januari gelijk op gereageerd. Het college trekt gelukkig wel degelijk proactief op met alle gemeenten in Oost-Nederland. De gezamenlijke boodschap voor Den Haag is: geen overschrijding van de huidige normen en geen verhoging van het plafond. Kortom geen verhoging van het aantal giftreinen. Deze boodschap wordt de komende periode overgebracht aan de verantwoordelijken in Den Haag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.