30 januari 2021

Hoogspanningslijnen in Zutphen gaan onder de grond

De volledige gemeenteraad heeft ingestemd met een voorstel om de drie hoogspanningslijnen in Zutphen definitief onder de grond weg te werken.

De magnetische velden in de buurt van hoogspanningslijnen kunnen invloed hebben op de gezondheid. Het CDA had het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn daarom al sinds 2014 in het verkiezingsprogramma staan, maar helaas konden we er lange tijd geen meerderheid voor vinden. Dit in verband met de hoge kosten van het project. Onlangs is een echter nieuwe wet in werking getreden waardoor de kosten van ondergronds brengen van de kabels voor de gemeente een stuk lager uitpakken.

Het CDA is blij dat het na een jarenlange discussie gelukt is om hierover tot overeenstemming te komen. CDA-fractievoorzitter Hein Brunsveld: "Laten we hopen dat de energie die door de leidingen loopt door de gemeente gebruikt wordt om de verkabeling te bewerkstelligen".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.