15 juni 2019

Inbreng CDA Zutphen-Warnsveld bij behandeling Voorjaarsnota

Op vrijdag 14 juni 2019 is de Voorjaarsnota behandeld in de Zutphense gemeenteraad. Hieronder leest u de inbreng van het CDA Zutphen-Warnsveld, uitgesproken door fractievoorzitter Hein Brunsveld.

Voorzitter,

In de afgelopen maanden en weken hebben we naar achteren gekeken, zijn we geschrokken en hebben we conclusies getrokken.

Geschokt, overvallen en verantwoordelijkheid waren woorden die het hardst om aandacht vroegen. Maar ondertussen is het stof weer neergedaald en vanaf vandaag is het verstandig om weer vooruit te kijken. En dat is ook nodig, want de inhoud van Burap-1 en het document met de uitgangspunten voor de begroting 2020-2023 stemmen nou niet echt vrolijk. Als je deze stukken proza doorleest dan is het woord van de dag snel duidelijk: bezuinigen. Ook voor het CDA is het heel duidelijk dat de begroting zo snel als mogelijk en wenselijk op orde moet worden gebracht.

Vooruit kijken dus en voor het CDA staat dat gelijk aan het beginnen met Bouwen aan vertrouwen.

Vertrouwen is de basis van onze democratie, de basis van goed bestuur en de basis van constructief samenwerken binnen deze gemeenteraad.

Het mooie van bouwen is dat je het samen moet doen. Laten we onderaan beginnen, het fundament. In Zutphen hebben we letterlijk een eeuwen oud fundament en dit is natuurlijk een prachtige basis voor de toekomst.

Om te gaan bouwen is er is een Architect nodig (het college), een Aannemer (ambtelijke organisatie), Opzichter (de AAD) en uiteraard een Calculator (wethouder van financiën). Een mooi clubje samen, maar dan vergeet ik nog wel de belangrijkste speler: de Opdrachtgever, oftewel de inwoners en bedrijven van Zutphen en Warnsveld. Want daar doen we het allemaal voor. Zijn zij nog blij met het resultaat? Ik vraag me dat af en dat is wel begrijpelijk. In Zutphen is bezuinigen onvermijdelijk, want niemand kan ongestoord meer geld uitgeven dan dat er binnen komt, maar het voelt zo onrechtvaardig omdat het in de BV Nederland zo goed lijkt te gaan.

Maar nu er toch bezuinigd moet worden, is bezuinigen op de plaats waar de tekorten ontstaan, in eerste instantie het meest redelijk. Maar binnen het sociaal domein blijken de besparingen lastig haalbaar en realiseerbaar. Wat wel lijkt te lukken is stevig snoeien op maatschappelijke en preventieve voorzieningen; het cement van onze samenleving. Het CDA is bang dat deze bezuinigingen over een tijdje als een boemerang terugkomen met grotere impact: de zogenaamde boemerang bezuinigingen!

Bezuinigen noopt ook tot nadenken en tot het stellen van vragen.

Binnenkort willen we met de raad het gesprek aangaan over wat wij als gemeente verstaan onder lichte Jeugdzorg. Hoe vinden we de balans tussen vroeg-signalering en over-signalering? Wordt er wellicht te makkelijk bepaalde zorg verstrekt? Wat hoort er nog op school en wat is dan jeugdzorg? Dat soort vragen. We komen binnenkort met een voorstel om dat gesprek te voeren in een forum met externe deskundigen.

Maar nú de opgave zo groot is dat er ook buiten het sociaal domein naar mogelijkheden gekeken moet worden, stellen we voor om vanaf vandaag te starten met het door het college voorgestelde onderzoek naar mogelijkheden in het fysieke domein. Kunnen we sommige projecten temporiseren en straks weer oppakken als er wel middelen zijn? Is de eigen organisatie op orde? Goede vragen die het onderzoek mogen beantwoorden.

Bouwen aan vertrouwen heeft ook alles te maken met de kwaliteit van de informatie die wij als Opzichter (de raad) vanuit het de Architect en de Aannemer (college en ambtelijke organisatie) ontvangen. Is die informatie tijdig en betrouwbaar? Hoeveel konijnen komen er nog uit de hoge hoed? Hoe lang klinkt nog de uitspraak 'don't shoot the messenger'? Het CDA wil dit nog best voor een periode van vier maanden aanzien, maar college, wat vindt u zelf een acceptabele periode om de zaak goed op de rit te hebben en de raad adequaat te informeren?

Bouwen aan vertrouwen gaat wat ons betreft hand in hand met keuzes maken en daarom is het CDA blij dat er nu focus op het Focustraject wordt aangebracht. Al tijdens de presentatie van het Coalitieakkoord vorig jaar hebben we gezegd dat dit akkoord veel te breed is. Het doel 'Iedereen hoort erbij en kan meedoen' is wat dat betreft een prima voorbeeld; hier zit geen enkele focus in en is veel te breed. 

Daarom steken wij de handen uit de mouwen en gaan bouwen aan een krachtig Zutphen. Het CDA kan zich vinden in de focus op de twee wijken, de Binnenstad en het Waterkwartier. 

De Binnenstad, het fundament van Zutphen. Met mogelijkheden voor werkgelegenheid, toerisme en het verduurzamen van ons erfgoed. Ook de focus op het Waterkwartier is verstandig vanwege alle mogelijkheden van deze wijk. Maar laten we wel de juiste toon aanslaan om aan de andere wijken en het dorp uit te leggen dat we ze niet vergeten of links laten liggen, maar dat het Waterkwartier onze proeftuin is.

Krachtig Zutphen staat voor het CDA voor het versterken van de sociaal-economische situatie van onze gemeente en ook het meer in evenwicht brengen van het aandeel sociale huurwoningen in verhouding tot onze buurgemeenten.

Hierbij horen woorden als: doortastend, energiek, levendig en werkzaam. Kortom de mouwen opstropen: Rotterdam aan de IJssel!

Daarom staan wij ook achter de keuze voor de twee thema's: Werk en Duurzaamheid, waarbij wij nadruk kiezen voor de volgorde eerst Werk en daarna Duurzaamheid. In onze optiek is er juist op de korte termijn veel te winnen op het thema Werk vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. En Werk is voor het CDA niet alleen een betaalde baan, maar ook vrijwilligerswerk of dagbesteding. Want Werk zorgt voor ritme in het leven, sociale ontmoetingen en het versterken van eigenwaarde. 

Daarnaast zien we veel mogelijkheden door de noodzakelijk energietransitie. Op het gebied van bijvoorbeeld isolatie, advisering en de installatie van duurzame energie zijn veel mensen nodig. Hierbij komen de thema's Werk en Duurzaamheid elkaar tegen en versterken elkaar.  

Haalbaar en betaalbaar zijn voor het CDA de sleutelwoorden in de energietransitie. Iedereen moet mee kunnen komen zonder verrast te worden door hogere lasten. 

Veel financiële ruimte is er niet, maar met de focus op Krachtig Zutphen kunnen we wel gericht ons geld, onze mensen en onze energie inzetten. Om dit goed te doen, moeten keuzes worden gemaakt. Lastige keuzes soms, pijnlijke keuzes soms. Ik denk dat we echt kunnen spreken over 'kies-pijn'.  

Wat gaan we wel doen, wat gaan we nu niet meer doen of wat gaan we anders doen? Dit keuzeproces wordt de lakmoesproef van deze raad. 

En om eerlijk te zijn, is het CDA daar best sceptisch over. Want nog maar anderhalve week geleden heeft deze raad een motie aangenomen voor het deelnemen aan de landelijke proef 'legale wietteelt'. Waarom? Ik weet het niet. Dit past niet binnen de focus van Krachtig Zutphen. Wij besteden de ambtelijke energie en tijd liever aan meer Schulddienstverlening. Een bewezen waardevolle investering. Elke euro besteed aan Schulddienstverlening resulteert in 2-3 euro minder maatschappelijke kosten. 

Maar het is nog niet te laat, want zoals het spreekwoord zegt: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, kunnen we het college nog rustig verzoeken om geen tijd en energie meer te stoppen in deze onuitvoerbare motie.

Het CDA wil bouwen aan een krachtig Zutphen, nu en in de komende jaren. Wel geven we onze eigen accenten aan op het gebied van Verkeersveiligheid en de aandacht voor ouderen in de Zutphense samenleving.

Bouwen aan vertrouwen. Voor het CDA gaat dat dieper dan alleen het vertrouwen in mensen of in stenen, daarom wensen we u ook allen Gods zegen toe in het komende jaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.