08 juni 2020

Motie behoud Buurtservice Zutphen niet aangenomen

Op 8 juni heeft het CDA Zutphen Warnsveld samen met Kies Lokaal, CU en Stadspartij een motie ingediend met het verzoek om de samenwerking tussen Buurtservice Zutphen en de gemeente voor een overgangsperiode van maximaal een jaar in stand te houden, of tot een werkbare vervolgvorm operationeel is.

Daarbij hebben wij verzocht om:  

  • hiervoor binnen de lumpsumfinanciering een afbouwsubsidie beschikbaar te stellen.
  • goed te monitoren dat de diensten die nu door Buurtservices Zutphen gedaan worden ook in een eventuele vervolgvorm een gelijkwaardige invulling krijgen, dan wel op een goede wijze door een andere partij worden uitgevoerd, met aandacht voor de vrijwilligers, werknemers en inwoners die diensten afnemen.
  • als gemeente de verantwoording te nemen en opdrachten bij Buurtservice Zutphen (of een vervolgvorm) tegen een reëel tarief af te nemen om zo bij te dragen aan het kunnen blijven uitvoeren van deze diensten door de mensen die deze nu ook uitvoeren.
  • over de overgangsperiode en eventuele vervolgvorm van Buurtservice Zutphen duidelijk en tijdig te communiceren naar alle inwoners van de gemeente.

Helaas was er voor de motie geen meerderheid in de gemeenteraad. Gelukkig heeft de wethouder toegezegd dat hij onze punten wel mee gaat nemen. Zeker als het gaat om communicatie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.