14 juli 2021

Wilhelminafontein op de Schupstoel

De voorstellen voor het opknappen van de Schupstoel zien er prachtig uit. Het pleintje krijgt een enorme impuls en daarmee ook dat hele gedeelte van het centrum. Deze impuls zorgt voor nieuw elan en wethouder De Jonge zei het tijdens het forum erg treffend, en ik zeg het haar graag na: "Mooi gebied lokt mooi gedrag uit; lelijk gebied lokt lelijk gedrag uit." Nu de voorstellen echt in de openbaarheid komen, begint het ook echt te leven onder de Zutphense bevolking en niet alleen bij direct aanwonenden of betrokkenen.

Bij een groep betrokken Zutphenaren en Zutphenezen komt dan ook pijn van de deplorabele staat van de Wilhelminafontein weer naar boven. En is dat gek? Volgens het CDA Zutphen-Warnsveld absoluut niet. De liefde voor ons erfgoed zit er namelijk bij veel inwoners diep in. En dat is mooi; dat is iets om trots op te zijn, dat is iets om te koesteren. Het is goed dat we ons beseffen dat onze voorouders die fontein letterlijk met kwartjes bij elkaar hebben gespaard. Dus dat nu de roep om de fontein weer naar boven komt is niet zo gek; sterker dat zou iedereen in deze raad en in het college moeten toejuichen. Maar dat geluid (dat juichen) hoor ik niet zo. Tijdens de forumbehandeling werd besmuikt opgemerkt dat 'bij elke verbouwing die fontein wel weer voorbij komt' en 'tijdens de inspraakperiode was er niemand die er over is begonnen'. Het komt op ons wat minachtend over. Mensen met een afwijkende mening over corona worden wel wappies genoemd en ik denk dat mensen met warme gevoelens voor de Wilhelminafontein door velen Willemientjes genoemd worden. Aan de andere kant is dat ook wel weer een mooie geuzennaam.

En ik vind het ook niet vreemd dat er tijdens de inspraak en voorbereidingen niet over de fontein is gesproken. Door corona was de inspraak niet zo openbaar als gebruikelijk. Je moet maar net op het juiste moment de krant gelezen hebben of een Facebook-bericht op je tijdlijn gezien hebben. Dus het feit dat niemand geopperd heeft om de fontein op de Schupstoel te plaatsen, kun je net zo goed omdraaien: er was ook niemand die er tegen was!
Wethouder De Jonge verwijst naar een memo van februari 2018 over een locatie-onderzoek van de fontein. Vanuit dat memo komt inderdaad het gebied rondom de Hanzehof als preferent naar voren. Direct na het bekend maken van het dat memo heeft het CDA al aangegeven dat dat voor ons zeker niet de meeste gewenste locatie is en dat het college het huiswerk opnieuw moest doen. Dat is nog niet gebeurd, maar dat kan natuurlijk nog steeds vanaf vandaag.

De petitie Schupstoel op de schop, Wilhelminafontein erop is door een groot aantal mensen ondertekend. Stichting Oude HBS heeft de raad gevraagd om dit voorstel wat nu voorligt nog even aan te houden en de (financiële) mogelijkheden van plaatsing van de fontein te onderzoeken. Ik wil voor vandaag wat anders voorstellen: we nemen wel een besluit over dit voorstel, maar verbinden er de voorwaarde aan om eerst een onderzoek uit te voeren. Daarom dit amendement.
Eigenlijk gaat dit amendement niet eens zozeer over de Wilhelminafontein maar ten diepste over de waarde van inwonerparticipatie. Vind ik het als raadslid vervelend als er 5 voor 12 nog wordt ingesproken of een suggestie aan de hand wordt gedaan? Hoe ga ik daar mee om? Rek ik het elastiekje nog een beetje uit of kies ik voor 9-5 participatie? De keuze is aan deze raad.

Dan toch nog even praktisch:
Wat gaat er mis als deze raad nu besluit om eerst een onderzoek naar fontein te houden? Ik denk niet zo veel, want in het voorstel van het College worden al twee periodes genoemd waarin de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Ik durf de stelling wel aan dat gezien de huidige schaarste van bouwmaterialen en de daaraan gekoppelde levertijden de werkzaamheden echt niet op 11 oktober kunnen starten. Daarnaast is het best verstandig om de bouwmaterialen iets later te bestellen omdat de verwachting is dat prijzen van bouwmaterialen later dit jaar stabiliseren en wellicht weer gaan dalen.

We staan aan de vooravond om de Schupstoel opnieuw inrichten voor de komende 40 jaar; dan kunnen we nu ook nog wel 40 dagen extra de tijd nemen voor een onderzoek en zo een nog breder gedragen plan uitvoeren.

Helaas, tijdens de raadsvergadering van dinsdag 13 juli heeft de meerderheid van de raad besloten om geen onderzoek te laten doen naar het plaatsen van de Wilhelminafontein op de Schupstoel. Hierdoor lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat de fontein nog op deze plaats komt. Het CDA Zutphen-Warnsveld blijft zich inzetten voor werkende Wilhelminafontein op een passende plek in Zutphen.

Hein Brunsveld, fractievoorzitter CDA Zutphen-Warnsveld

Link naar bericht in de Stentor:
https://www.destentor.nl/zutphen/de-schupstoel-in-zutphen-gaat-definitief-op-de-schop-wilhelminafontein-komt-er-niet-op~a605eef4/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.