VOOR HET EILAND DAT WE DOOR WILLEN GEVEN

Het CDA Goeree-Overflakkee staat met een sterk team van lokale en betrokken kandidaten midden in de samenleving op ons mooie eiland. Wij zijn een verbindende volkspartij waarbij ieder mens telt en komen op voor het hele eiland. Vanuit christendemocratische waarden bouwen we verder op wat onze voorouders hebben opgebouwd en willen we het eiland op de best mogelijke manier doorgeven aan volgende generaties. Samen dragen we zorg voor elkaar en onze leefomgeving.

Daniël Huising, lijsttrekker CDA Goeree-Overflakkee

Een aantrekkelijk eiland

 • Meer betaalbare en levensloopbestendige woningen in alle kernen, voorrang voor starters, invoeren zelfbewoningsplicht en opkoopverbod voor beleggers.

 • Een veilige, gezonde en groene leefomgeving met ruimte voor beweging, ontspanning en ontmoeting.

 • Zeggenschap inwoners over eigen buurt of dorp.

Een zorgzaam eiland

 • Behoud van het ziekenhuis en goede zorg dichtbij huis.

 • Een divers woningaanbod zoals hofjes en woon-zorgcomplexen voor senioren dichtbij voorzieningen.

 • Terugdringen van armoede, verslavingen en eenzaamheid.

Een toekomstbestendig eiland

 • Verbeteren verkeersveiligheid en bereikbaarheid.

 • Isoleren van huizen en zonnepanelen op het dak, geen nieuwe windturbines.

 • Opkomen voor het mkb, de agrarische sector en de visserij.

Een levendig en saamhorig eiland

 • Stimuleren van cultuur, sport en verenigingsleven.

 • Behoud van basisvoorzieningen en ontmoetingsplekken zoals basisscholen, bibliotheken, dorpshuizen, zwembaden en (sport)verenigingen.

 • Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.