BAFLO

Ik ben 67 jaar, geboren en getogen in Baflo, getrouwd met Adrie en samen hebben we twee dochters, beiden werkzaam in de zorg. Wielrennen is mijn hobby, zowel actief als passief, evenals wandelen en tuinieren. Verder ben ik als vrijwilliger actief bij de Stichting Dorsgarnituur Marne-Halfambt (stoomlocomobiel) en voor het dorpsblad De Schakel in Baflo. Binnen de Protestantse Kerk Baflo vervul ik al meer dan twintig jaar de functie van  bijdrageadministrateur.

Vanaf het ontstaan ben ik lid van het CDA en vanaf 1984, met verschillende tussenpozen, bestuurlijk actief binnen de partij in allerlei functies, ook als schaduwfractielid. Ik ben altijd werkzaam geweest in de koeltechniek, waarvan de laatste jaren in Almere, zodat het bestuurlijk werk erbij in schoot. Na mijn pensionering ben ik bestuurslid geworden voor het CDA Het Hogeland.

Het CDA heeft mij altijd aangesproken vanwege de vier kernwaarden solidariteit, rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid en gerechtigheid. Deze grondbeginselen vinden hun basis in de Bijbel. Het zijn waarden die ook in deze tijd van groot belang zijn om onze omgeving leefbaar te houden, om iedereen een toekomst te kunnen bieden en om iedereen de mogelijkheid te geven te kunnen participeren in onze maatschappij.

Graag zou ik willen dat elke inwoner, jong en oud, in een van onze mooie dorpen kan blijven wonen, de woningbouw moet daarom de komende jaren echt een boost worden gegeven. Mijn grootste wens is dat men weer vertrouwen krijgt in de politiek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.