Bestuur en samenleving

Onze lokale democratie verandert. Een gemeente die bepaalt wat goed is voor haar inwoners is verleden tijd. De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom. Dit betekent dat de gemeente niet van bovenaf zaken moet opleggen maar eigen initiatief en verantwoordelijkheid moet ondersteunen. De gemeente moet niet voor, maar samen met haar inwoners bepalen wat goed is voor Midden-Groningen. Betrek inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en instellingen bij het maken van nieuw beleid. Wij willen dat de gemeente een betrouwbare partner is die ondersteunt waar nodig en loslaat waar dat kan.

Betrouwbare partner

Wij willen dat de gemeente Midden-Groningen een betrouwbare partner is. De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom. Dit betekent voor ons dat er in de gemeente Midden-Groningen ruimte is voor experimenten. Wij willen inwoners de kans geven om zelf te bepalen wat goed is voor hun leefomgeving. Dorpen, wijken, straten of verenigingen die overheidstaken zelf willen oppakken moeten daar de ruimte voor krijgen. Wij willen daarom bij wijze van experiment burgers het recht geven de overheid uit te dagen. Verenigingen, wijken en dorpen die denken een overheidstaak beter uit te kunnen voeren dan de gemeente moeten de kans krijgen om zélf de verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving te nemen.

Rol bestuur

Niet alleen de lokale democratie verandert, ook de rol van bestuurders in het lokaal bestuur. Dit vraagt om betrokken en inspirerende bestuurders die niet vanuit hun positie achter het stuur willen zitten maar ook bijrijder durven zijn.

Verbetering online dienstverlening

De gemeente is het eerste overheidsloket voor haar inwoners. De gemeente moet online en fysiek goed bereikbaar zijn. Voor inwoners moet het regelen van zaken via de website sneller en makkelijker. Ook wie niet digitaal vaardig is, moet goed geholpen worden. Inwoners die de gemeente nodig hebben kunnen daarom ook op papier, telefonisch of door een persoonlijk bezoek geholpen worden. Voor bedrijven moet er een speciaal bedrijvenloket komen waar ondernemers terecht kunnen met hun vragen.

Meedenken en meebeslissen

Wij willen dat de gemeente zichtbaar is en goed luistert naar haar inwoners. Dit betekent niet denken voor, maar praten met inwoners. Luister naar wat inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers echt willen, vraag actief om hun mening en betrek ze vroegtijdig bij de totstandkoming van nieuw beleid.

Ambtenaren en politici moeten achter hun bureau vandaan komen en de boer op. In elk raadsvoorstel willen wij een participatieparagraaf waarin wij lezen hoe inwoners zijn betrokken. Het CDA is er voor jong en oud. Wij willen jongeren de kans geven om de faciliteiten die voor hen bedoeld zijn zelf vorm te geven. Wie weet er beter wat jongeren willen dan zijzelf? Samen met inwoners maken we Midden-Groningen zo een leuke gemeente om te wonen.

Samenleving

De samenleving is een netwerk. Wij willen dat de gemeente minder regisseert maar meer netwerkt. Dorpsadviesraden, dorpsverenigingen en wijkverenigingen zijn belangrijke netwerkpartners voor de gemeente. Wij willen dat de gemeente investeert in de samenwerking met deze belangrijke partijen in Midden-Groningen.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Wij koesteren de vrijwilligers die zich elke dag opnieuw inzetten voor hun omgeving. Wij willen het voor vrijwilligers makkelijker maken om hun werk te doen. Wij hebben vertrouwen in onze vrijwilligers en maken ons hard voor minder regels en papieren rompslomp.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.