Degelijke financiën

Wij willen dat de gemeente Midden-Groningen het geld van inwoners verantwoord besteedt. Wij staan voor een betrouwbare gemeente die niet meer geld uitgeeft dan er binnen komt. Lokale lasten willen we zo terughoudend mogelijk verhogen.

Financieel beleid & uitvoering

Wij staan voor kostendekkende gemeentelijke tarieven en heffingen. Als een verhoging van lasten noodzakelijk is, willen wij daarbij zo terughoudend mogelijk zijn. Wij willen een heldere opzet van de gemeentelijke begroting die duidelijk maakt hoe de gemeente geld uitgeeft. Met duidelijke voorlichting willen wij aan inwoners laten zien hoe de opbouw van tarieven en heffingen tot stand gekomen is. Wij willen een reëel geraamde en sluitende begroting en een overzichtelijk meerjarenperspectief. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.