Economie en werkgelegenheid

Wij koesteren de grote industriële werkgevers in Midden-Groningen. Daarnaast zijn het ook kleine ondernemers en familiebedrijven die zorgen voor economische groei. Wij hebben vertrouwen in mensen en dus ook in onze ondernemers en gaan uit van hun eigen verantwoordelijkheid. De gemeente moet ondernemers stimuleren en faciliteren in hun ondernemerschap. Wij pleiten voor minder regels. Wij willen bedrijventerreinen proactief en relatiegericht inrichten.

Aantrekkelijke gemeente

De gemeente Midden-Groningen moet zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor grote en kleine ondernemers. Wij leggen daarbij het accent op de familiebedrijven, want juist deze groep vormt de ruggengraat van onze lokale en regionale economie. Wij willen een gemeente die meedenkt om plannen mogelijk te maken. Wij omarmen maatschappelijke ondernemingen. Deze bedrijven zijn pioniers in een economie die meer draait om welzijn dan om winst, bijvoorbeeld een restaurant voor mensen met een handicap of een coöperatieve supermarkt in een klein dorp. Wij pleiten voor meer ruimte en passende regels voor dit soort bedrijven.

Agrarische sector

De agrarische sector levert een grote bijdrage aan onze lokale economie. Boeren zijn belangrijk voor het karakter van het buitengebied. Wij willen dat de ontwikkeling van boerenbedrijven mogelijk blijft. In natuurgebieden die zich hiervoor lenen willen wij dat de plaatselijke agrarische sector bij de inrichting en het onderhoud worden betrokken. Wij zijn terughoudend bij het omzetten van landbouwgrond in natuur. Als een agrarisch bedrijf stopt komt er vaak een groot pand leeg te staan. Wij willen dan een goede nieuwe bestemming voor de boerderij, passend bij de omgeving. Zo gaan we verpaupering tegen. We zijn voor een sterke en solide agrarische sector waarbij een duurzame bedrijfsvoering voorop staat. Wij stimuleren energie-innovatie en maken daarvoor waar nodig ruimte in onze bestemmingsplannen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.