Onderwijs

Van kinderopvang en peuterspeelzaal tot voortgezet onderwijs. Goed onderwijs geeft kinderen en jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen en te benutten. Zij hebben daar recht op. Wij willen dat ouders erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen op school goede begeleiding krijgen. Het onderwijs legt de basis voor een leven lang leren. Wij staan voor de vrijheid van onderwijs.

Passend Onderwijs

Wij willen dat alle scholen, bijzonder en openbaar, samenwerken om kinderen goed onderwijs te geven. Door de invoering van passend onderwijs komen er meer kinderen op school die hulp nodig hebben. Samen kunnen scholen betere zorg op maat leveren dan alleen. Peuterspeelzaal en Kinderopvang Peuterspeelzalen en scholen werken al jaren samen om kinderen op jonge leeftijd spelend kennis te laten maken met school. Kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan hebben een kleinere kans op taalachterstand. De gemeente moet ouders daarom stimuleren om hun kinderen hier aan deel te laten nemen.

Huisvesting

Bij nieuwbouw willen wij meerdere scholen onder één dak laten samenwerken. De scholen behouden hun eigen identiteit, maar kunnen naschoolse opvang, sport en culturele activiteiten samen organiseren. Wij willen scholen helpen om goed samen te werken, maar zij zijn daar wel zelf verantwoordelijk voor.

School en opvoeding

Scholen kunnen nooit de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van kinderen overnemen. Dat is in de eerste plaats de taak van de ouders. Daarom vinden wij het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school van hun kinderen. De gemeente kan daar ook een rol spelen, door via de sociale teams ouders die hulp bij het opvoeden nodig hebben te ondersteunen. Daarom is ook het overleg tussen de gemeente en de schoolbesturen belangrijk. Scholen en gemeente zijn samen er samen verantwoordelijk voor dat zorg op school en thuis zo goed mogelijk aansluiten.

Goed onderwijsbestuur

Alleen schoolbesturen met genoeg omvang kunnen hun belangrijke taak goed op zich nemen. We stimuleren daarom het openbaar onderwijs in de huidige gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren om zo snel mogelijk één onderwijsbestuur te vormen. Samenwerking met OPRON in de huidige gemeente Menterwolde juichen wij toe.

Voortgezet onderwijs

Bereikbare middelbare scholen in onze gemeente zijn belangrijk. Tieners doen op school nieuwe kennis op en komen tegelijkertijd steeds meer op eigen benen te staan. Wij stimuleren maatschappelijke stages. De aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven is erg belangrijk. Samen met ondernemers in Midden-Groningen willen wij kijken of er behoefte is aan beroepsonderwijs. Jongeren krijgen alle kans om te leren. Het is daarom belangrijk dat zij naar school gaan. Actieve bestrijding van verzuim en voortijdig schooluitval is daarom belangrijk. Wij maken ons hier sterk voor!

Leven lang leren

Leren stopt nooit. Na school begint een leven lang leren. Wij willen dat Midden-Groningen in samenwerking met buurtwerk, dorpsverenigingen en bibliotheek alle inwoners de kans geeft om hun kennis en vaardigheden bij te spijkeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.