Ruimtelijke ordening en wonen

In de komende raadsperiode treedt de Nieuwe Omgevingswet in werking. De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Met als doel om het omgevingsrecht makkelijker te maken. Deze integrale aanpak vraagt een andere rol van de gemeente, meer gericht op samenwerking. Wij vinden het belangrijk dat de invloed van inwoners op haar fysieke leefomgeving wordt vergroot.

Ruimtelijke Ordening & wonen

De toekomstige gemeente Midden-Groningen is een robuuste gemeente. Wij maken ons er sterk voor dat de provincie meer vrijheid aan gemeenten geeft, bijvoorbeeld bij de invulling van het landelijk gebied. Op sommige plekken in de gemeente is spanning tussen bedrijventerreinen en woonwijken ontstaan. In een oplossing daarvan zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet, maar er is nog veel werk te doen. Wij blijven ons hiervoor inzetten. Daarnaast is het ontwikkelen van geurbeleid een prioriteit voor ons.

Gevarieerde woningbouw

Wij staan voor sterke dorpen. Inwoners houden van hun dorp. Wij willen dat zij de kans krijgen daar te blijven wonen. Zowel voor jongeren, als voor starters en voor mensen op leeftijd moet het mogelijk zijn om in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Wij willen een goede afweging van sociale huur, vrije sector huur en koopwoningen in verschillende prijsklassen. Wij vinden het belangrijk dat dit levensloopbestendige woningen zijn. Waar mogelijk doen wij dat van onderop, als particulieren zelf hun woning willen ontwikkelen moet daar ruimte voor zijn.

Voldoende woningen

In heel Midden-Groningen moet er ruimte zijn voor nieuwbouw. Met startersleningen maken we een eigen woning bereikbaar voor starters die een steuntje in de rug nodig hebben.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.