CDA Regiotour

Sport, kunst en cultuur

Sport, kunst en cultuur speelt een belangrijke rol bij de leefbaarheid van onze dorpen, wijken en straten. Sport, kunst en cultuur brengt mensen samen en verbindt inwoners.

Sport

Sport draagt bij aan een gezonde levensstijl en brengt mensen samen. Sportclubs zijn van groot belang voor de leefbaarheid in onze dorpen en wijken. Wij maken ons daarom hard voor toegankelijke sportfaciliteiten in heel Midden-Groningen. Wij vinden ook dat iedereen moet kunnen sporten. Jongeren die niet de mogelijkheden hebben of ouders die lidmaatschap niet kunnen betalen willen wij helpen via het jeugdsportfonds.

Kunst en cultuur

Cultuur is overal in Midden Groningen te vinden. Lopend of fietsend door het unieke landschap kunnen we veel ontdekken over het gebied. Kunst en cultuur vertellen het verhaal van het verleden en verbindt het verleden met de toekomst. Wij zijn voor het behoud van ons cultureel – en industrieel erfgoed. Wij zetten ons in het bijzonder in voor het behoud van de amateurkunst. De gemeente moet culturele initiatieven en activiteiten omarmen en faciliteren.

Bibliotheek

In de bibliotheek staan lezen, leren, ontmoeting, gebruik van nieuwe techniek en deelname aan cultuur centraal. Wij vinden het belangrijk dat er aansluiting is met onderwijs (scholen) en zorg (ouderen). Wij willen dat de bibliotheek voor iedereen goed toegankelijk is en wij vinden dat de bibliotheken in onze dorpen zoveel mogelijk behouden moeten blijven. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.