Veiligheid

Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. In onze gemeente moeten inwoners zich veilig voelen, zich veilig kunnen vervoeren en veilig kunnen wonen.

Gaswinning

Wij vinden dat de gemeente als eerste overheid een grote rol speelt in de problematiek rondom de aardgaswinning, het aardbevingsdossier en alles wat daarmee samenhangt. De gemeente staat naast inwoners die met mijnbouwschade te maken hebben en kaart onrecht aan bij hogere overheden. Wij willen dat de gemeente Midden-Groningen zich inzet om inwoners wiens huis versterkt moet worden te ontzorgen. Wij zetten ons in voor inwoners met mijnbouwschade door de contacten met CDA-volksvertegenwoordigers in Den Haag te benutten.

Openbare orde en veiligheid

Midden-Groningen is van alle inwoners en zij moeten zich allemaal veilig voelen. Dit betekent niet alleen toezicht door de politie, maar ook aandacht voor verkeersveiligheid en goed onderhouden wegen en bermen. Wij willen genoeg ruimte voor ieders plannen, maar zijn ook voor streng toezicht op en handhaving van vergunningvoorschriften. Zo werken we aan een eerlijke en veilige samenleving voor iedereen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.