Geboortejaar:1989
Beroep: Internationaal Transport Coördinator
Woonplaats: Sneek (Wellicht binnenkort Bolsward)

Waarom CDA?

Het CDA is niet tegen groei en (technologische) vooruitgang, maar het mag nooit ten koste gaan van mensen, de samenleving of het milieu. Dat betekent goed rentmeesterschap. Rentmeesterschap staat voor behoud, maar is veel meer dan dat! Niet alleen het behoud van hoe het was maar juist ook met het oog gericht op de toekomst! En dat samen met anderen, Mei-inoar Foarút!

Wat goed is moet goed blijven maar de wereld veranderd en wij moeten daarop inspelen. Daarom zet ik mij in voor een betere wereld voor ons zelf, onze kinderen en de generaties die na hen komen.

En meer?

Het werk van een christendemocraat zal in mijn beleving nooit klaar zijn want in Mattheus 25 staat geschreven: hongerige te eten geven, dorstige te drinken geven, vreemdelingen huisvesten, naakten kleden, zieken en gevangenen bezoeken. Ook in de 20e eeuw is dit nog altijd actueel, er is dus werk aan de winkel!

Jos de Boer
Raadslid
CDA Súdwest-Fryslân

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.