02 oktober 2022

Aanpak jeugoverlast

Op een aantal plekken in onze gemeente loopt het de spuigaten uit met de jeugdoverlast. Genoeg is genoeg vinden wij als CDA en daarom hebben wij bij het college aan de noodrem getrokken met het dringende verzoek meer ingrijpende maatregelen te nemen, zodat iedereen zich weer veilig voelt in zijn/haar buurt. Ook het college ziet hiervan de noodzaak in en heeft aan ons verzoek gehoor gegeven. Naast inzet van politie, BOA's, straatcoaches en cameratoezicht zijn nu 6 gebieden aangewezen voor verblijfsontzegging en 3 gebieden voor een samenscholingsverbod. Daarnaast is de gemeente in gesprek met jeugdigen om samen te kijken naar invulling van plekken om samen te komen. Aan JENS is verder de vraag voorgelegd of er nog voldoende aanbod is voor de diverse jeugdige doelgroepen en zo nee wat er dan ontbreekt resp. of JENS een passend aanbod kan formuleren. Dit zal de komende tijd nader worden uitgewerkt. 

Blijf overlast melden via 14045 Gemeente Landgraaf, via e-mail [email protected] , buiten kantooruren via het wachtdiensttelefoonnummer van de BOA's 06-29381272. Uiteraard kunt u met uw melding ook terecht bij de politie of via www.meld.nl 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.