Bouw mee!

Hier vind je onze bouwstenen door en voor Landgraaf! Bedankt dat velen van jullie hebben meegedacht! Afgelopen jaren hebben we laten zien dat Landgraaf zelfstandig kan blijven! Wij hebben hier in 2017 nadrukkelijk voor gekozen. App ons, bel ons, mail ons of stuur gerust een berichtje via social media. Ook de komende 4 jaar zetten wij jouw mening centraal en blijven we ons keihard inzetten voor jou en ons mooie Landgraaf. 

Bouw mee!

Stijn Kropman

Lijsttrekker CDA Landgraaf

Baas in eigen buurt

Pak je kans! Jouw buurt krijgt een eigen budget om Landgraaf groener, leuker, gezelliger, veiliger en mooier te maken!

De wensen uit jouw buurt staan centraal, denk aan:

 • Extra groenonderhoud in jouw buurt
 • Maak van jullie plantsoen een outdoor fitness of liever een buurt-moestuin?
 • Een jeu de boules baan op het verloren plaatsje langs dat hoekpand?

Weg met de gekte op de woningmarkt

Onze eigen inwoners eerst en een opkoopverbod zodat we fijn en betaalbaar kunnen wonen.

 • Inwoners van Landgraaf krijgen voorrang bij huurwoningen.
 • Wij willen een zelfbewoningsplicht en zijn tegen het opkopen van woningen door opkopers en het opdrijven van de woningprijzen.
 • We bouwen gericht, de juiste woning voor de juiste doelgroep: 1 op de 3 woningen voor starters, 1 op de 3 voor gezinnen en 1 op de 3 voor ouderen.

Geen windmolens, wel verduurzamen

In Landgraaf is geen plek voor windmolens. We zoeken naar creatieve oplossingen: betaalbaar en met draagvlak.  

 • Het isoleren van jouw woning heeft de hoogste prioriteit en we gaan door met zonnepanelen op het dak!
 • We vergroenen ook jouw wijk, dus uiteraard zetten we het succesvolle vergroeningsproject ‘Ikgroenhet’ voort.
 • Geen windmolens want dat is slecht voor onze gezondheid en we beschermen de schoonheid van ons landschap.
 • Zonneweiden alleen met jullie draagvlak, zoals op de voormalige stort in Abdissenbosch.

Zorg op maat voor jong en oud

Jullie verdienen de beste zorg en ondersteuning als jullie het op eigen kracht niet redden.

 • Voorkomen is beter dan genezen: voldoende aandacht voor preventie. 
 • Voor het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt mag iedere inwoner zijn talent ontwikkelen.
 • Een gezonde levensstijl is cruciaal. Voor ouderen moeten er meer beweegplekken in de buitenruimte komen.
 • Alle basisscholen worden gezonde basisscholen. 
 • Met zorg in de buurt willen we dat ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te kunnen wonen, met zorg in de buurt en voorzieningen om de hoek.  

Verenigingen en ondernemers de crisis door

Verenigingen en ondernemers zorgen ervoor dat Landgraaf werkt, bruist en leeft.

 • Kwijtschelding van huur voor accommodaties, ook in 2022.
 • (Sport)verenigingen en gemeenschapsaccomodaties betalen geen OZB.
 • Een Landgraafse verenigingendag en ondernemersdag.
 • Verlengen coronafonds voor getroffen ondernemers en meedenken over kansen.
 • Koop lokaal blijven stimuleren: de gemeente heeft een voorbeeldfunctie.  

Veiligheid in de wijk

1 politieauto voor Landgraaf en Brunssum is veel te weinig.

 • Handhavers niet alleen overdag werkzaam, maar 24/7.
 • Drugscriminaliteit en overlast harder aanpakken met een zerotolerancebeleid.
 • Woonomgeving veiliger inrichten met voldoende straatverlichting, veilige fietspaden en schone buurten. 

Wij waken over jouw beurs

Alles wordt duurder, daar doen wij geen schepje bovenop!

 • De gemeentelijke belastingen (o.a. OZB en afval) moeten niet onnodig stijgen en we onderzoeken mogelijkheden om deze zelfs te verlagen.
 • We schaffen de hondenbelasting af, we blijven wel controleren op het opruimen van hondenpoep.
 • We schaffen de precariobelasting af omdat we trots zijn op onze ondernemers!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.