03 maart 2022

Bouwsteen #7: Verenigingen en ondernemers de crisis door!

Verenigingen en ondernemers zorgen ervoor dat Landgraaf werkt, bruist en leeft.

  • Kwijtschelding van huur voor accommodaties, ook in 2022.
  • (Sport)verenigingen en gemeenschapsaccomodaties betalen geen OZB.
  • Een Landgraafse verenigingendag en ondernemersdag.
  • Verlengen coronafonds voor getroffen ondernemers en meedenken over kansen.
  • Koop lokaal blijven stimuleren: de gemeente heeft een voorbeeldfunctie.

Bouw mee!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.