02 juni 2022

College en raadsleden nieuwe bestuursperiode 2022-2026 geïnstalleerd

Dinsdagavond heeft de gemeenteraad in grote meerderheid ingestemd met het coalitieakkoord 'Bouw mee aan een stabiele toekomst voor iedereen' van GBBL, CDA en OPL.

Stijn Kropman en Bart Smeets zijn namens CDA benoemd tot wethouder. Namens GBBL zijn Alex Schiffelers, Christian Wilbach en Freed Janssen door de raad gekozen als wethouder.

De vrijgekomen plekken in de CDA-fractie worden ingenomen door Rob Sevens en Karin Jurgen. Ook zij werden dinsdag benoemd.

Wij feliciteren hen van harte en wensen een ieder veel succes toe!

Het coalitieconvenant en alle gespreksverslagen zijn terug te lezen op de gemeentelijke website.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.