02 september 2022

Jongeren laten we niet in de kou staan

VERBAASD

Het CDA Landgraaf bereikte woensdagavond de noodkreet dat zelfstandig wonende jongeren onder de 21 jaar niet in aanmerking komen voor energietoeslag. Zeker voor kwetsbare jongeren die vanwege problemen in de thuissituatie zelfstandig zijn gaan wonen, kan dit tot schrijnende situaties leiden. Deze jongeren kunnen we toch zeker niet in de kou laten staan!

GERECHTELIJKE UITSPRAAK

Recent heeft de Rechtbank in Nijmegen uitspraak gedaan dat studenten niet mogen worden uitgesloten van energietoeslag.

URGENTIE

CDA’ers Marlies Dreissen en Jacqueline Dings hebben met spoed het college B&W gevraagd of aanpassing van deze beleidsregels voldoende is om ook kwetsbare jongeren onder de 21 jaar in aanmerking te laten komen voor energietoeslag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.