22 juli 2022

Motie uitbreiding uitrusting Landgraafse BOA's aangenomen

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces is de motie voor uitbreiding van de uitrusting van onze Landgraafse BOA's (gezamelijk ingediend door het CDA, de VVD en de PVV) unaniem aangenomen!

Om ervoor te zorgen dat onze BOA's veilig hun werk kunnen doen en ook kunnen handhaven in gevaarlijke situaties heeft de minister van Justitie en Veiligheid recent aangegeven dat de gemeentes meer mogelijkheden krijgen om de BOA's uit te rusten met beschermingsmiddelen (korte wapenstok, bodycam etc).

De aangenomen motie verzoekt de Burgemeester hier nu actief mee aan de slag te gaan!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.