11 maart 2021

Raadslid Wim Haan over het eerste witte anjerperk van Zuid-Limburg waarmee onze veteranen geëerd worden

De motie van CDA Landgraaf is mede ondertekend door de coalitiepartijen GBBL en LWH en is uiteindelijk door de voltallige Raad gesteund. 

Raadslid Wim Haan licht het initiatief toe: ‘’ Tussen 1940 en 2021 zijn er ruim 675.000 Nederlandse militairen ingezet in oorlogen en meer dan 100 vredesmissies. De Witte Anjer het symbool is van erkenning en waardering voor onze veteranen, ingezet in dienst van de vrede. Het Nationaal Comité Veteranendag Nederlandse gemeenten roept ons op om hun veteranen te eren en waarderen met een speciaal Witte Anjer perkje dat bloeit in de dagen en weken voorafgaand aan elke Nederlandse Veteranendag. Het zou het eerste Witte Anjerperkje van Zuid-Limburg worden. We hopen dat de motie raadsbreed wordt aangenomen vanavond en dat het Witte Anjerperk vol in bloei zal staan op komende veteranendag, 26 juni.’’
Coalitiepartijen GBBL (bij name van Jo Logister) en LWH hebben inmiddels aangegeven de motie mede in te willen dienen, waardoor een meerderheid zeer waarschijnlijk lijkt.
Voorzitter Serge Ritzen van Stichting Veteranen Landgraaf reageert op het initiatief: ‘’Ontzettend mooi dat de politiek dit verzoek oppikt en onze veteranen wil waarderen. Als Stichting Veteranen Landgraaf denken wij graag mee over een mogelijke locatie en zijn wij ook bereid om te helpen met het onderhoud.’’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.