17 juni 2022

Samen sterker: Gezamenlijk statement diverse Limburgse afdelingen m.b.t. stikstof emissiereductie

Op initiatief van aankomend raadslid Kristel Vanhommerig-Dullens, CDA Simpelveld-Bocholtz kwam donderdagavond 9 juni jl. al een verzoek binnen de fractie om gezamenlijk met de Limburgse CDA afdelingen een statement te gaan maken over de verschrikkelijke regels die zou moeten gaan gelden voor alle Limburgse boeren.

Limburg zou in totaal 52% stikstof moeten reduceren (procentueel het hoogste van alle provincies in Nederland) met een spreiding van 12% tot en met 95%!! Terwijl voor de uitvoering de provincies verantwoordelijk worden gehouden, waarna inwoners de gevolgen moeten dragen. Zeker in Corona tijd is gebleken hoe belangrijk wandelen en fietsen is in ons schoon Limburgs (heuvel)landschap. Dit landschap wordt door boeren gecreëerd én onderhouden! Daarnaast zijn vele Limburgse gezinnen afhankelijk van de werkgelegenheid in de agrarische sectoren. Kunt u zich voorstellen om 70 tot 95% van uw tuin te reduceren of in het aantal huisdieren? Sociaal en emotioneel een onmogelijke opgave. Maar daarnaast vooral geen realistische opgave!

Het is opmerkelijk dat voor deze regeling niet is onderzocht of het stikstofbeleid positieve effecten heeft op klimaat en de waterkwaliteit. (Bron: Ruimtelijk effect zonering emissiereducties landbouw | RIVM).

Daarnaast zijn de gebruikte bedrijfsgegevens bovendien van 2018 en geaggregeerd naar gridcellen van 64 ha. Kortom het rekenmodel gebruikt niet de meest actuele cijfers en het is zeer aannemelijk dat in die tussenperiode veel is gebeurd (door onder ander nieuwe fosfaatrechtenstelsel / regelgeving).

De onderstaande Limburgse CDA-afdelingen zijn van mening dat dit beleid nooit tot uitvoering mag komen. En vraagt de Tweede Kamer om een oplossingsrichting. Voedselzekerheid en lokale producten worden hiermee voor nu en voor altijd verdreven. Daarnaast is uitvoering van dit beleid (uw) weggegooid geld, waarmee een kwalitatief hoogwaardige voedselproducerende beroepsgroep voor de toekomst wordt verdreven zonder dat daarmee ook maar in de buurt te komen van de gestelde doelen.

Naast CDA-Tweede Kamerfractie en CDA-Statenfractie Limburg, willen onderstaande lokale CDA afdelingen aan de Tweede Kamer een duidelijk statement afgeven. “Nee.” Tegen dit plan.

Behoud perspectief voor jong & oud, voor deze generatie en de volgende generaties. Behoud perspectief aan diegene die in Limburg willen blijven ondernemen en er voor zorg draagt dat u en andere kunnen recreëren.

We mogen niet akkoord gaan met een ijskoude kaalslag op ons mooie platteland, waardoor boeren, burgers en toeristen worden verdreven. Dit past niet bij de uitgangspunten van het CDA.

Namens,
CDA Simpelveld-Bocholtz
CDA Meerssen
CDA Beekdaelen
CDA Stein
CDA Gulpen-Wittem
CDA Roermond
CDA Beesel, Reuver en Offenbeek
CDA Landgraaf
CDA Maasgouw
CDA Valkenburg aan de Geul
CDA Voerendaal
CDA Sittard-Geleen
CDA Beek
CDA Echt-Susteren
CDA Heerlen
CDA Vaals, Vijlen, Lemiers
CDA Eijsden-Margraten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.