19 januari 2021

Schriftelijke vragen over duurzaamheid en klimaatadaptatie

Raadslid Sjaak Reumkens stelde namens CDA Landgraaf schriftelijke vragen aan het College. De fractie wil graag weten hoe het op dit moment staat met de plannen rondom duurzaamheid en klimaatadaptatie. Er zijn al goede stappen gezet, zo zijn de afgelopen jaren, mede door steun van de gemeente vele huisdaken verzien van zonnepanelen. Maar zijn er reeds plekken aangewezen voor bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen en wordt er wel voldoende rekening gehouden met negatieve effecten? Zijn er in Landgraaf voldoende laadpalen voor elektrische auto’s?

Het CDA Landgraaf is een voorstander van plannen die bijdragen aan een Landgraaf dat we door kunnen geven aan onze volgende generaties, mits er voldoende rekening wordt gehouden met belangen van omwonenden.

Klik hier om de vragen in te zien. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.