Verkiezingsprogramma CDA Mook en Middelaar 2018

CDA Mook en Middelaar:  verkiezingsprogramma 2018 tot en met 2022

Stem daarvoor op woensdag 21 maart 2018.

 

 

Iedere burger telt mee en is belangrijk. We nemen verantwoordelijkheid voor elkaar.

Vitale en leefbare gemeente in een dynamische regio, aantrekkelijk voor jonge gezinnen en bedrijven

Speerpunt voor het CDA in de komende periode is betaalbare woningbouw voor jongeren en jonge gezinnen!

Het CDA wil vol inzetten op meer sociale huurwoningen in onze gemeente, zodat met name jongeren in onze gemeente kunnen blijven wonen.

Het CDA pleit ervoor het mogelijk te maken, dat door woningsplitsing meer wooneenheden gecreëerd kunnen worden.

Het CDA wil bevorderen en ervoor zorgen dat iedereen mee doet en mee telt: jong en oud, gezin, samenwonend en alleenstaand.

Het CDA wil dat de gemeente de regie neemt in het creëren van een vitale gemeenschap.

Het CDA staat ervoor dat iedere inwoner kan participeren in onze maatschappij en daarbij voldoende in de gelegenheid is om zich te ontplooien en deel te nemen aan onze maatschappij.

Het CDA staat voor rekening houden met toekomstige generaties en goed omgaan met ons milieu.

Het CDA wil zorgen dat onze woonomgeving rustig, veilig en aangenaam blijft.

Het CDA vindt dat handhaving en dus een veilige omgeving binnen onze gemeente een hoge prioriteit heeft.

Het CDA wil dat onze gemeente een seniorvriendelijke gemeente is!

 

 

 

Samenwerken met anderen en met onze eigen burgers

Het CDA wil graag de kleinschaligheid van onze gemeente behouden: dat kan alleen door naar buiten samen te werken met al onze buurgemeenten, te zorgen dat alle burgers ook betrokken blijven en door een verstandig beleid, waarbij steeds alle partijen worden betrokken.

In het kader van de open communicatie wil het CDA ervoor staan dat wethouders maandelijks een inloopspreekuur houden in de dorpen en wijken van onze gemeente.

Het CDA streeft naar een brede zakelijke coalitie, die integriteit hoog in het vaandel heeft en als team functioneert.

 

Vitale gemeente in een dynamische regio, aantrekkelijk voor wonen, recreëren en werken

Het CDA wil zorgen dat het wonen, werken en recreëren in balans met elkaar blijven.

Het CDA wil zorgen dat het bedrijfsleven en de agrarische sector binnen de milieukaders kunnen bloeien en gesteund worden door korte lijnen, snelle besluitvorming en een meedenkend gemeentelijk apparaat.

Het CDA staat ervoor dat elk dorp met het gemeenschapshuis, de dorpsraad of wijkraad en de verenigingen een raamwerk vormt voor de contacten tussen de burgers.

Het CDA wil dat de gemeente meer regie gaat voeren bij het invoeren van snelle internetverbindingen.

Het CDA staat ook voor het gebruik van nog niet benutte toeristische trekpleisters zoals het station in Molenhoek, het plein voor het gemeenschapshuis in Middelaar en meer verblijfsrecreatie voor toeristen bij minder weer.

Het CDA wil een goede ontsluiting van en naar de gemeente Groesbeek, maar liefst niet via de kernen Molenhoek en Mook.

Het CDA wil dat via bestemmingsplannen voorwaardenscheppend met onze bebouwde en nog te bouwen omgeving wordt omgegaan, waarbij de gemeente en dus de burgers bepalend zijn.

 

 

 

Bijzondere aandachtspunten zijn de komende 4 jaar:

-de allure van het Hart van Mook,

-de leefbaarheid van Middelaar  en

-de zorg voor een sterk verouderende bevolking. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.