16 september 2021

Landschappelijke inpassing zonneparken

Op 1 september 2021 heeft de Weerter CDA-fractie middels een brief aandacht gevraagd voor het zonnepark aan de Bocholterweg 175. Het lijkt dat er hier niet wordt voldaan aan de vergunningseisen voor de landschappelijke inpassing. Inmiddels zijn er nog meer zaken die vragen oproepen.

Het gaat op de eerste plaats om de sloop van de voormalige agrarische bedrijfswoning. Deze zou volgens de vergunning gehandhaafd worden.  Ook is een bosje dat grensde aan de zuidoosthoek van het terrein waarop de zonnepanelen staan gerooid. Verder ziet het er naar uit dat een strook grond aan de zuidkant, die volgens de vergunning moet worden gebruikt voor de landschappelijke inpassing, een agrarisch gebruik heeft gekregen.

De initiatiefnemer voor het het project aan de Bocholterweg heeft op 11 juni 2020 een vergunning gekregen voor een zonnepark aan de Sebastiaankapelstraat 9A. Ook aan deze vergunning is een verplichting tot landschappelijke inpassing verbonden. Wij zijn van mening dat de uitvoering op dezelfde wijze moet worden getoetst als het zonnepark aan de Bocholterweg, indien dat nog niet is gebeurd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.