27 februari 2017

Doorlichten EU Fondsen: sneller, eenvoudiger en dichter bij de burger

Sneller, eenvoudig en dichter bij de burger, zo luiden de voornaamste conclusies van het mid-term evaluatie rapport “Investeren in groei en banen - het maximaliseren van de bijdrage van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen” dat op donderdag 16 februari is aangenomen door het Europees Parlement. In het rapport wordt de balans opgemaakt voor de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (454 miljard voor 2014-2020).

In deze periode is er een duidelijke verschuiving te zien van investeringen in infrastructuur naar investeringen in de kenniseconomie, ICT, de circulaire economie en sociale cohesie. Er is ook sprake van een meer resultaatgerichte aanpak door het schrappen van regels, toegespitste thema’s en voorwaarden waar lidstaten aan moeten voldoen voordat ze geld uit de Structuurfondsen ontvangen. Van Nistelrooij, rapporteur en CDA woordvoerder Regionaal Beleid: “Zo helpen de regiofondsen 150.000 start-ups. Ook worden er 500.000 nieuwe banen gecreëerd. Dit laat duidelijk de toegevoegde waarde zien van deze Europese aanpak!” Daarnaast wordt er gewerkt aan meer synergie tussen de Regiofondsen en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Van Nistelrooij: “Deze synergie biedt voor Nederland kansen voor meer risicovolle investeringen. De Nederlandse investeringsbank “Invest-NL” waartoe onlangs is besloten zal het gebruik van EFSI gelden in Nederland versnellen.”

Een van de aanbevelingen van het rapport is om deze meerwaarde en de succesverhalen van de Regiofondsen te delen met de burger. Van Nistelrooij: “Laat de Europese sterren fonkelen. Maak de mensen die goede resultaten halen met behulp van de fondsen ambassadeurs van Europa. We horen daar veel te weinig van. ‘Out of sight is out of mind’.”

Als u meer wenst te weten over mijn rapport, klik hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.