Een burgergerichte overheid die ons faciliteert en stimuleert

EEN BURGERGERICHTE OVERHEID DIE FACILITEERT EN STIMULEERT

De gemeente,  zal in de toekomst, ook na een herindeling financieel gezond moeten zijn. De afstand tussen de inwoners en gemeente moet zo klein mogelijk blijven.

De afgelopen jaren zijn we er in geslaagd om door een sober en solide financieel beleid de lastenverhogingen voor de inwoners te beperken binnen de inflatienormen.  Dat willen we zo houden.

Dat is alleen mogelijk door het benutten van het potentieel van ons allen. De gemeente faciliteert en stimuleert zelfwerkzaamheid.

 

Ik stem CDA omdat…

 

• Het CDA een gemeente wil die stimuleert en faciliteert door:
- Te handelen vanuit vertrouwen.
- Te denken vanuit het ja mits en niet vanuit het nee tenzij.
- Durven los te laten waar kan en door te pakken waar moet.

• De gemeente Aalburg is financieel gezond, maar als kleine gemeente kwetsbaar. Die gezonde financiële positie willen we graag zo houden. Dit betekent een sluitende begroting en voldoende reserves voor om tegenvallers op te kunnen vangen. 

• De afgelopen jaren is er bezuinigd. Gelukkig hebben we onze dienstverlening op peil weten te houden en noodzakelijk investeringen niet uitgesteld of geschrapt. De lokale lasten zijn ook maar zeer beperkt gestegen. Dit beleid willen we graag voorzetten.

• Het Aalburgloket heeft een goede formule en functioneert goed, maar dient te worden versterkt voor toekomstige taken. Het CDA is daarom voor een bredere samenwerking zodat de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlenging gewaarborgd blijft.  

• het CDA vindt dat zorgvuldig met gemeenschapsgeld moet worden omgegaan. Dit betekent soberheid, duurzaamheid en doelmatigheid. Zo gaan we ook binnen ons gemeentelijk budget met geld om. Dit betekent ook, dat er keuzes moeten worden gemaakt die niet altijd voor iedereen gunstig uitvallen. Soms betekent tegemoet komen aan de wensen van de ene groep, dat de andere teleurgesteld moet worden. Bij het CDA gaat het algemeen belang voor en kijken we vooral naar hen die het geld het meest nodig hebben evenals naar duurzame investeringen;

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.