Verkiezingsprogramma CDA Aalburg

Bijgaand treft u ons verkiezingsprogramma aan voor de komende vier jaar. De afgelopen acht jaar heeft het CDA als enige partij continu in het bestuur van Aalburg gezeten.
In deze periode is veel bereikt en hier willen we dus graag mee doorgaan. In het programma leest u hoe. Het programma is opgebouwd uit tien thema's:

1.    Zorgen met elkaar voor elkaar.
2.    Bouwen aan én onderhouden onze dorpen.
3.    Werken aan een veilige omgeving.
4.    Onze dorpen leefbaar houden.
5.    Werken aan een duurzame omgeving.
6.    Ons brood verdienen.
7.    Voorzieningen betaalbaar in stand houden.
8.    Bereikbaarheid van onze regio.
9.    Een burgergerichte overheid die  faciliteert en stimuleert.
10.  Onze toekomst ligt binnen Altena.

In deze tien thema's vindt u vele standpunten waar we ons hard voor maken. Het programma wordt afgesloten met tien speerpunten die we de komende vier jaar zeker willen realiseren.

Helpt u ons mee?  

Stem op 19 maart 2014 CDA. Lijst nr. 2.

 

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.