Onze dorpen leefbaar houden

ONZE DORPEN LEEFBAAR HOUDEN

Onze gemeente bestaat uit 7 mooie dorpen. Elke kern heeft zijn eigen karakter en identiteit en dat vindt het CDA waardevol. Het CDA vindt het belangrijk dat de leefbaarheid en identiteit van deze kernen gewaarborgd blijft of versterkt wordt. 

Leefbaarheid uit zich op veel manieren: schoon, goed onderhouden groen, veilig en met voldoende voorzieningen zoals winkels, scholen, sportfaciliteiten en bedrijvigheid. En die veilige en schone omgeving maak je samen. We vinden daarom, dat wij als  bewoners daarin zelf ook een belangrijke rol  spelen. Met ondersteuning vanuit de gemeente zelf aan de slag, zonder al te veel regeltjes en voorschriften.  Tenslotte weten  bewoners zelf het best hoe ze hun dorp graag willen zien.

Met ondersteuning van de provincie is er de afgelopen jaren geïnvesteerd in de Integrale Dorps Ontwikkel Plannen ( IDOP’s ). Een voorbeeld van beleid waar het CDA volledig achter staat. De leefbaarheid in onze kernen is van groot belang. Naast voorzieningen dragen ook kunst en culturele activiteiten bij aan de identiteit en leefbaarheid van de lokale gemeenschap. 

 

Ik stem op het CDA omdat…

 

• het CDA de leefbaarheid van de kernen een groot goed vindt. De gemeente  initiatieven vanuit de kernen ondersteunt, onder andere door het beschikbaar stellen van middelen en materialen; 

• het CDA dorpsraden  intensief en actief wil betrekken bij het leefbaar houden van het dorp. Zij zijn een spreekbuis van en naar het gemeentebestuur.

• het CDA ook in Wijk en Aalburg een dorpsraad wil installeren.

• het CDA voorstander is van het vormen van coöperaties waarin bewoners zelf het voortouw kunnen nemen op het gebied van bijvoorbeeld zorg, energievoorziening, groen en hergebruik. 

• samen met de ondernemersvereniging OV Aalburg wordt bepaald hoe de leegstand of vertrekken van de middenstand uit onze woonkernen gestopt kan worden.

• het CDA bouwt op de jongeren. Een samenleving die luistert naar jongeren en hen betrekt bij de vorming van hun eigen toekomst, biedt perspectief. Daarom willen wij aandacht voor deze jongeren door middel van een betaalbare woning, goed openbaar vervoer en voorzieningen die hen ondersteunen bij hun ontwikkeling. Meedenken en meedoen door een jongerenplatform op te richten dat de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd van advies dient. Initiatieven waarbij jongeren laten zien dat ze zich in willen zetten voor de samenleving ( sport- en andere activiteiten) moeten nog veel meer door het lokale bestuur ondersteund worden.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.