Onze regio bereikbaar houden

ONZE REGIO BEREIKBAAR HOUDEN

Bereikbaarheid, in meerdere betekenissen van het woord, is medebepalend voor de leefbaarheid van onze dorpen. Goede bereikbaarheid betekent dat wegen, fiets- en wandel paden veilig zijn ingericht en netjes worden onderhouden. Bereikbaarheid houdt ook in dat de digitale snelweg op orde is. Breedband vinden wij een nutsvoorziening die inwoners, organisaties en bedrijven bereikbaar houdt in onze moderne samenleving. Maar bereikbaarheid heeft ook te maken met het sociale verkeer tussen mensen. De gemeente voert een activerend beleid voor mensen die in een sociaal of financieel isolement zitten. Kerken en verenigingen spelen daarin een cruciale rol. 

Ik stem op het CDA omdat…

• de buurtbusvrijwilligers zeer gewaardeerd worden en op het CDA kunnen blijven rekenen;
• wegen, straten, fiets- en wandelpaden houden we netjes en op tijd bij;
• de gemeente looft een jaarlijkse “Hoe schoon is jouw straat” prijs uit;
• we continu oog hebben voor de  veiligheid van wegen,  met name binnen de bebouwde kom en op de dijken;
• het CDA zich blijft inzetten voor een gemeente dekkend breedbandnetwerk. Ook in de buitengebieden en op bedrijventerreinen.  Dit breedbandnetwerk wordt beheerd door een zelfstandige coöperatie;
• bij de nieuwe aanbesteding openbaar vervoer voorzien is, dat de buurtbus geschikt is om rolstoelen te vervoeren. Voldoende tijd voor transfers. Niet  minder stopplaatsen maar iets meer reistijd voor iedereen;
• bij de nieuwe aanbesteding van het leerlingenvervoer gelet wordt op betrouwbaar en veilig vervoer.  Hierbij hoort o.a. dat de bussen  voorzien zijn van winterbanden;
• het CDA zich blijft inzetten bij het Rijk om de A27 filevrij te krijgen;
• samen met de agrarische ondernemers kijken hoe we knelpunten op de wegen in het buitengebied kunnen oplossen c.q. verminderen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.