Onze toekomst ligt in Altena

ONZE TOEKOMST LIGT BINNEN ALTENA

Binnen het Land van Heusden en Altena is meer dat ons bindt dan dat ons scheidt. Onze mooie streek vormt een logische eenheid, begrensd door de rivieren en heeft een eigen identiteit. Gezamenlijk kunnen we onze belangen steviger behartigen, kansen beter benutten en voorzieningen beter waarborgen. Langs elkaar of naast elkaar blijven werken kost te veel geld, tijd en energie. De tijd is rijp voor de vorming van één Altenagemeente waarbij gelijke voorwaarden gelden voor iedereen en regelgeving wordt versimpeld.

 

Ik stem op het CDA omdat…

• er binnen het land van Heusden en Altena meer zaken en gevoelens zijn die ons binden dan die ons scheiden. Deze mooie streek vormt een logische eenheid. Begrensd door rivieren en met een eigen identiteit. Gezamenlijk kunnen we onze belangen steviger behartigen, kansen beter benutten en voorzieningen beter waarborgen. Het CDA is daarom voor één  Altena gemeente. Niet omdat we uit zijn op financiële voordelen op de korte termijn, maar wel omdat we veel voordelen zien in beheerste schaalvergroting. Meer kwaliteit voor hetzelfde geld;

• bij de vorming van één Altena gemeente de diversiteit en eigen identiteit van onze zeven kernen behouden kan en moet blijven. En ook hier geldt, dat het geheel meer is dan de som der delen. De discussie over de wijze waarop de samenvoeging gestalte moet krijgen moet wat het CDA betreft gaan over steekhoudende argumenten en niet gevoerd worden op basis van emotie. Dit neemt overigens niet weg dat het CDA geen oor en oog heeft voor die emoties. Uw stem mag en moet gehoord worden!;

• één Altena gemeente niet betekent dat er geïnvesteerd moet worden in bijvoorbeeld een nieuw gemeentehuis. Elke nu bestaande gemeente is voorzien van goede faciliteiten en ruimten, die prima gebruikt kunnen worden;

• één Altena gemeente draagt zorg voor een goede én moderne dienstverlenging.  Waar mogelijk digitaal, zeven dagen per week, 24 uur per dag.  En waar persoonlijk contact noodzakelijk is worden afspraken gewoon thuis gemaakt;

• we bepalen onze eigen toekomst en wachten niet tot deze aan ons wordt opgelegd.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.