Onze voorzieningen betaalbaar in stand houden

VOORZIENINGEN BETAALBAAR IN STAND HOUDEN

Een vitaal verenigingsleven versterkt de onderlinge betrokkenheid en samenhang. Veel vrijwillige inzet maakt dit mogelijk. Wij waarderen en ondersteunen dat!
Sporten draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van mensen en moet daarom bevorderd worden. Met name voor de jeugd. Initiatieven waarbij jong en oud worden aangezet tot sporten worden door ons aangemoedigd en ondersteund.

 

Ik stem op het CDA omdat…

 

• samen met u zet de gemeente zich in voor behoud van (sport-)voorzieningen op het huidige niveau;

• we (sport)verenigingen blijven ondersteunen; 

• we streven naar de realisatie van brede scholen;

• de peuterspeelzalen laten we doorgroeien naar een voorschool;

• bestaande dorpshuizen houden we in stand en bouwen we uit tot sociale wijkcentra;

• we vinden dat de luchtkwaliteit in de scholen verbeterd moet worden;

• de schoolgebouwen goed onderhouden moeten blijven;

• de detailhandel wordt gestimuleerd om zich zoveel mogelijk te vestigen in de dorpskernen;

• voor de toekomstige huisvesting van de voetbalverenigingen Wilhelmina ‘26 en Noad ’32 moet de komende periode een besluit worden genomen. Het CDA zet zich in voor een nieuwe voorziening binnendijks welke gerealiseerd wordt binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente Aalburg. Is dit niet haalbaar dan zal op de huidige lokaties een oplossing gerealiseerd moeten worden.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.