Remi Tuijtelaars

Commissie Ruimte en Economie

Remi Tuijtelaars, is werkzaam geweest als agrarisch ondernemer. Met een duidelijk visie op het toekomstperspectief in zijn sector! Vrijkomende agrarische bedrijven (VAB’s) ‘Ook in onze gemeente vindt een afwaartse beweging plaats in het aantal agrarische bedrijven. Leegstand gaat hierdoor naar verwachting toenemen. CDA Baarle-Nassau heeft hier bijzondere aandacht voor, we willen geen verpaupering in het buitengebied. Leegstand trekt bovendien criminaliteit aan. Een functiewijziging van VAB’s kan uitkomst bieden. Wij willen samen met de ondernemers kijken naar nieuwe mogelijkheden die kunnen zorgen voor bedrijvigheid en kwaliteitsverbetering in het buitengebied.’ Omgevingswet ‘In 2020 krijgen we te maken met de omgevingswet. Daaronder vallen straks alle bestemmingsplannen en regels over wat er wel en niet mag in de omgeving. CDA Baarle-Nassau heeft een ervaren achterban als het gaat om deskundigheid in het buitengebied. Zij weten wat er speelt en kunnen eventuele knelpunten oplossen. En nu doorpakken!’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.