06 mei 2022

Alliantie CDA - V-BoZ!

De fracties van CDA en V-BoZ! (voorheen: de groep Dam/Siebelink) geven gehoor aan de oproep van de informateurs Bos/de Cloe. Na verkennende gesprekken gaan wij een alliantie aan op basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid.

De alliantiepartners richten zich in eerste instantie op een gezamenlijke inbreng tijdens de coalitiebesprekingen via alliantiepartner CDA. Daarbij kijken wij naar relevante onderwerpen voor een coalitieprogramma. Indien de deelnemende partijen tot een akkoord komen, dragen beide fracties dit akkoord ook volwaardig. Het CDA levert vervolgens een wethouder die ook door V-BoZ! gesteund wordt.

Beide fracties gaan nu aan de slag met de daadwerkelijke vormgeving van deze alliantie. Wij willen zoveel mogelijk per onderwerp met één woordvoerder spreken. Indien de standpunten verschillen, dan kiezen we er voor om per fractie het woord te voeren.

Deze alliantiegedachte is relatief nieuw in onze gemeente. Dat betekent al doende met elkaar bekijken en bespreken hoe we de standpunten bepalen. Voor beide fracties staat eensgezinde steun aan het te sluiten coalitieakkoord voorop.

Hoe de alliantie zich verder gaat ontwikkelen bekijken we in een volgende fase.

Namens beide fracties:
CDA: Hans Peter Verroen
V-BoZ!: Sander Siebelink

Download het persbericht

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.