16 november 2022

In memoriam Frans Mouws

Onlangs hebben we vernomen dat Dhr Frans Mouws op 7 november 2022, op 85 jarige leeftijd is overleden.

Frans heeft zich een groot deel van zijn leven ingezet voor het CDA en zijn voorlopers. Frans is bijna 40 jaar aaneen Raadslid geweest van eind 1970 tot begin 2010. Daarnaast is Frans de laatste periode voor de gemeentelijke herindeling Wethouder geweest in Halsteren. Kenmerkend voor Frans was zijn gedrevenheid en vasthoudendheid. Zelfs het laatste jaar wonend en verzorgingshuis  de Bosgaard bleef Frans zich druk maken over woningbouw in Lepelstraat. Dit moest er nu toch echt maar eens van komen. Frans liet geen mogelijkheid onbenut om dit onderwerp onder de aandacht te brengen.

Frans heeft in al die jaren dat hij raadslid was in Halsteren en Bergen op Zoom nooit zijn mening onder stoelen of banken gestoken, maar recht door zee geprobeerd andere te overtuigen het beste te doen voor de inwoners van de gemeente. Belangrijk onderdeel van Frans' betogen hadden te maken met het Staatsrecht en Frans snapte niet dat mensen in de raad konden zitten ,zonder kennis te hebben over dit onderdeel. En veelvuldig verkondigde Frans dat men eerst 'maar eens een cursus moest volgen'.

Op heel veel politieke onderwerpen heeft Frans zijn stempel gedrukt. Helaas is de rotonde nabij Gageldonk er nooit gekomen, hoewel deze in de politieke wandelgangen al wel de Fans Mouws Rotonde werd genoemd. Naast zijn politieke invloed ,was Frans ook een gezelschapsmens. Na een zware vergadering was een welkome versnapering altijd welkom. Daarbij was Frans altijd een van de eerste om een rondje te geven en ook thuis in Lepelstraat was een ieder altijd welkom zat je nooit op een droogje.

In de vele uren dat Frans ergens aanwezig was , kwam tenslotte altijd de trotse vader en opa ook aan bod, want apetrots vertelde hij over zijn kinderen en kleinkinderen en dat vooral wat ze allemaal deden en bereikt hadden in het leven.

Frans laat binnen het CDA een leegte achter, waarbij zijn inbreng gemist zal worden, maar dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor zijn en ons CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.