09 oktober 2022

Motie besteding corona gelden unaniem aangenomen

In de raadsvergadering van 29 september heeft het CDA mede namens V-BoZ!, 50Plus en Groep Akkaya een motie ingediend over de besteding van coronagelden die eerder beschikbaar zijn gesteld voor de cultuursector. Het doel van deze motie, die unaniem is aangenomen door de gemeenteraad, was het college te bewegen om de nog beschikbare coronagelden volledig te besteden aan de cultuursector.

CDA raadslid Stefaan Verheugt gaf in de vergadering de volgende toelichting op de motie:

Voorzitter; als wij naar de toon van de commissie luisteren omtrent dit punt, is één ding duidelijk.  Het college en de gemeenteraad draagt de culturele sector een warm hart toe. Zoals velen zeggen zorgt deze sector voor een belangrijk deel van deze gemeente en dit moeten we blijven koesteren. 

Als we kijken naar de aanvragen voor het Noodfonds en de Stimuleringsregeling merken wij in de commissie op dat een deel van het budget onbenut blijft. Dat is vreemd voor een gemeente met zoveel verengingen en organisaties. Wij zagen bijvoorbeeld dat in de toneel sector een paar bekende namen niet vermeld stonden, terwijl wij deze wel hadden verwacht. Ook in bouwclubs zagen we maar 8 aanvragen terwijl we rond de 20 bouwclubs hebben in onze gemeente En die overigen komen ons inziens in een aantal gevallen toch in aanmerking om aanspraak te maken om deze regeling. Zij hadden namelijk ook een aantal tegenvallers.

De wethouder heeft aangeven dat wij als raad ook een rol mogen spelen in het aandragen van clubs en of verenigingen. Na afloop van de commissie heb ik rond gebeld en een aantal verenigingen gesproken. Ik heb gemerkt dat er toch nog wat onduidelijker heerst, men zei: wij dachten dat we daar niet voor in aanmerking kwamen. Na het benoemen van wat voorbeelden, overwegen deze clubs toch een aanvraag in te dienen. Ook hoorde we het argument dat in deze aanvraag tijd hun hoofd wellicht niet stond naar dit geregel. Zij waren al blij dat zij alsnog een voorstelling konden opvoeren en dat ze hun leden konden behouden. 

Onze ervaringen hebben er voor gezorgd dat wij vinden dat er nog een poging gedaan moet worden om verenigingen te attenderen op deze regeling. Dit zou moeten gebeuren met nog een gerichte benadering. Bijvoorbeeld door een e-mail te versturen aan alle culturele verenigingen en culturele organisaties. Ook zouden we graag zien dat er tevens een openbare oproep gedaan zou worden op de website,  de gemeentepagina, social mediakanalen en via een persbericht. En dat hierin een ervaring van een aanvrager in mee genomen wordt. Want dat geeft een nog beter beeld. 

Mocht er na afronding van beide subsidieregelingen blijken dat het budget nog niet volledig benut is én indien er nog budget beschikbaar is. Zouden we dit budget willen behouden om de lange termijn effecten op tevangen. En dat het resterende budget in zijn geheel wederom ten goede moet komen aan de culturele sector. 

Lees de volledige motie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.