19 december 2022

Vragen over ondermijnende criminaliteit in Bergen op Zoom

Onlangs publiceerde RTL Nieuws de onderwereldkaart. Hierin is de zogenoemde ondermijnende criminaliteit in Nederland per gemeente vastgelegd. Bergen op Zoom neemt (helaas) plek 14 van 352 in van meest ondermijningsgevoelige gemeenten. Roosendaal en Rucphen nemen respectievelijk de plekken 19 en 26 in.

De fracties van CDA en V-Boz! maken zich ernstig zorgen over deze vorm van criminaliteit in Bergen op Zoom. Daarom hebben Gerdien van Abeelen-Dekker (burgerlid CDA), Stefaan Verheugt (raadslid CDA) en Meino Dam (raadslid V-Boz!) naar van de Onderwereldkaart vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders:

  1. Bent u bekend met de Onderwereldkaart?

  2. Onderstreept u dat de plek van Bergen op Zoom op deze onderwereldkaart met name zou kunnen dalen door maatregelen te treffen ten aanzien van hoogrisicojongeren?

  3. Kunt u aangeven welke maatregelen in de gemeente genomen worden ten aanzien van hoogrisicojongeren, om te voorkomen dat zij nog verder afglijden en daardoor de keuze krijgen iets van hun leven te maken? Zijn deze hoogrisicojongeren voldoende in beeld?

  4. Kunt u aangeven of en zo ja op welke wijze wordt samengewerkt met gemeenten in de regio die kampen met een soortgelijke problematiek?

  5. Denkt u dat meer c.q. andere maatregelen genomen zouden moeten worden ten aanzien van hoogrisicojongeren om de plek op de onderwereldkaart te laten dalen?

  6. Denkt u dat samenwerking met regiogemeenten zou kunnen bijdragen aan een oplossing voor het ondermijningsvraagstuk?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.