08 maart 2022

Uitslag poll gemeentehuis Best

CDA BEST: participatie gezamenlijke huisvesting op de raadsagenda

De afgelopen weken hebben wij als CDA Best verschillende vragen aan de inwoners van Best gesteld over de bouw van een gezamenlijk huisvesting voor het gemeentehuis en Bestwijzer. Wij als CDA Best vinden namelijk dat er tot nog toe niets aan u als inwoner gevraagd is geweest. Deze vragen hebben we gedaan in de vorm van een digitale poll op onze website.

Resultaten Poll

De vragen gingen over: de plek van een nieuw gebouw, de grootte (ivm. het steeds meer digitaal en thuiswerken), de openingstijden en het betrekken van u als inwoner bij dit alles. De volgende dingen hebben we opgehaald.

Waar zou dit gebouw moeten komen? Ongeveer evenveel mensen vinden dat het gebouw aan het dorpsplein zou moeten (36%) of in het nieuwe stationsgebied (37%). Het plaatsen van dit gebouw op een bedrijventerrein ziet een kleine 13% van de mensen wel zitten

Veel mensen, 85% geven aan dat er bij de bouw rekening gehouden moet worden met een versnelling in de nieuwe manier van werken. Ruim 44% hiervan ziet optie om een splitsing te maken tussen een front- en backoffice en deze dan te plaatsen op een andere locatie wel zitten. Ook ruim 44% vindt dat er kritisch gekeken zou moeten worden naar de werkoppervlakte omdat er steeds meer thuisgewerkt wordt en digitaal vergaderen steeds vaker zal voorkomen. 5% zegt dat zoals het nu is prima is.

Moeten er ruimere openingstijden van het gemeentehuis komen? Ruim 59% van de mensen zegt dat dit zou moeten. 18% zegt dat dit niet nodig is. De mogelijkheid om digitaal een gesprek te voeren zou ook een goede optie zijn

Bent u als inwoner voldoende betrokken geweest? 85% van de mensen zegt dat dit niet het geval is en hadden dit wél graag gewild. Als reden hiervoor geeft 33% aan omdat het om veel gemeenschappelijk geld gaat. 53% geeft aan omdat het een gebouw wordt voor de inwoners. Daarom zouden deze inwoners juist ook betrokken moeten worden.

Participatietraject op de raadsagenda

En met dit laatste punt is het CDA Best aan de slag gegaan. Wij vinden namelijk dat participatie vanuit de gemeente met onze inwoners en ondernemers al plaats had moeten vinden. Gelukkig zijn we op een punt in het traject dat dit zeker nog kan. Daarom heeft CDA Best, samen met de VVD en D66, een motie opgesteld die maandag 7 maart op de raadsagenda is geplaatst. Hierin dragen we het college op om eerst met een goed participatietraject te komen, voordat er verder wordt gegaan met de ontwikkeling van de gezamenlijke huisvesting gemeentehuis en Best Wijzer. Ook moet het college de raad inlichten over de resultaten van dit traject en wat hiermee wordt gedaan. Bij het verschijnen van deze Groeiend Best is de besluitvorming over deze motie al geweest en hopen we natuurlijk dat deze met een (grote) meerderheid is aangenomen.

Wij roepen u dan ook op om mee te doen aan dit participatietraject. Laat horen wat u vindt van de gezamenlijke  huisvesting van het gemeentehuis en Best Wijzer.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.