Programma 2022-2025 CDA-Best

Voor Best liggen er nu als in de komende jaren zowel lokaal als bovenlokaal veel opgaven en uitdagingen met belangrijke keuzes voor. Denk daarbij aan het bestrijden van de negatieve economische, sociale en maatschappelijke gevolgen van de Coronapandemie, het realiseren van voldoende woningen voor specifieke doelgroepen, duurzaamheid, het verder optimaliseren van zorg, de ontwikkeling Stationsomgeving, nieuw gemeentehuis, werkgelegenheid, (boven)lokale samenwerking, bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, de toenemende vergrijzing et cetera. 

Belangrijke keuzes die u aangaan en waarbij uw stem gehoord en serieus genomen moet worden. Bij het CDA Best bent u hiervoor aan het juiste adres.  

Met vriendelijke groet,

Marieke Gondrie

Fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.