Femke de Vries

Raadslid

Mijn naam is Femke de Vries, 44 jaar, en, hoewel niet geboren, voel ik me wel een geboren en getogen Bestenaar. Opgegroeid in Naastenbest, 20 jaar in Aarle gewoond, in nu woonachtig midden in het centrum van ons mooie en fijne dorp, heb ik dus veel kanten van Best gezien, ervaren en beleefd. 

Ik ben moeder van 3 opgroeiende kinderen die ieder op hun eigen manier midden in de maatschappij staan. Het is geweldig om hun als moeder zijnde te kunnen ondersteunen in het zoeken van hun weg en richting geven aan hun leven. Wat mooi te vertellen is, dat doordat ik altijd heel veel met ze op de fiets gedaan heb, ook zij nu hun weg overal in Best kunnen vinden, binnen én buiten de bebouwde kom. 

Ik ben werkzaam in een apotheek in Vught en het Jeroen Bosch ziekenhuis. Verder als vrijwilliger betrokken bij ZLTO Best, werkgroep gezinsvieringen van de St Odulphus parochie en penningmeester van de vereniging Klasseboeren (educatie op de boerderij). 

Vanaf 2018 ben ik me actief bezig gaan houden met de politiek van Best. Ik werd gevraagd door de voorzitter van het CDA. Mijn eerste reactie: ‘Daar heb ik geen tijd voor, Jos.’ Zijn antwoord: ‘Dan hebben we jou nodig.’ de reden waarom ik ja heb gezegd op zijn uitnodiging, was omdat ik altijd wel een mening of ideeën had over iets. En ik vind dat ik beter iets kan dóen in plaats van te zeggen dat ik het er niet mee eens ben of dat het niet goed gedaan wordt. Dus, heb ik me overgegeven en ben actief mee gaan doen binnen de fractie van het CDA als burgerraadslid.  

Wat is het leuk om mee te kúnnen en mógen denken aan dingen die mijn dorp betreffen. 

Wat ik erg belangrijk vind is de rol van het buitengebied van Best voor ál haar inwoners. Den inwoners van het buitengebied zelf, inclusief de ondernemers die daar wonen en werken, maar zéker ook alle andere inwoners van Best. We gaan allemaal wel eens een rondje wandelen of fietsen. Misschien wel eens aardbeien of eieren kopen bij een van de agrarische bedrijven die ons buitengebied rijk is, genieten van de prachtige natuur met de bijbehorende rust, of spelen op een van de plekken die daar voor ingericht zijn. Ons buitengebied is erg belangrijk voor ons allemaal en verdient aandacht. Om het buitengebied haar kracht te laten behouden is het nodig dat ondernemers en bewoners kansen zien, kunnen creëren en kríjgen.  

Verder heeft ‘participatie’ steeds meer mijn aandacht gekregen de afgelopen 4 jaren. Het is zo belangrijk dat inwoners gehoord worden, dat hun kennis, ideeën en mening meegenomen worden in beslissingen. Maar ook dat inwoners de weg weten te vinden richting de gemeente of gemeenteraad, om hun stem te laten horen wanneer zij dat nodig vinden. Iets wat niet van vandaag op morgen geregeld kan worden, waar zeker de komende jaren veel aandacht voor moet zijn. 

Ik kijk er naar uit om nog jaren mee te mogen denken binnen de fractie van het CDA. Het brengt mij persoonlijk veel en ik hoop dat ik net zo veel breng voor Best.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.