Ondernemen

ONDERNEMEN 

‘MEEDENKEN MET ONZE ONDERNEMERS’ 

CDA Best is trots op al onze ondernemers, maar ook vooral die in het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector. Ondernemerszin brengt dynamiek en werkgelegenheid en maakt ons dorp aantrekkelijk als vestigingsplaats voor nieuwe ondernemers en inwoners. Daartoe werken we nauw samen in de regio, investeren we in onze bedrijventerreinen en promoten deze. Tevens zetten wij ons in om, in regioverband, de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen te verbeteren. Wij vinden dat ondernemers in de agrarische sector, naast reguliere ontwikkeling, ook alle ruimte moeten krijgen voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, landschapsbeheer, zorg et cetera. Verrommeling en verpaupering van oude bedrijfsgebouwen in het buitengebied willen we tegengaan. Tenslotte hebben we een speciaal oog voor de detailhandel gezien het belang voor onze inwoners en de levendigheid van onze winkelcentra.  

CDA Best wil: 

  1. ondernemers faciliteren om te ondernemen; meedenken in mogelijkheden.  

  2. goede bereikbaarheid van en veiligheid op onze bedrijventerreinen. 

  3. dat Best beschikt over levendige centra inclusief centrummanagement.  

  4. een gezonde en toekomstbestendige agrarische sector.  

  5. agrarische ondernemers alle ruimte geven voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, zorg et cetera.  

  6. verrommeling in het buitengebied tegengegaan. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.