20 september 2022

55 plus woningen: graag meer behoud van geschikte woningen voor deze doelgroep.

(door CDA-raadslid Christine de Moor) Want wat is er aan de hand? Ouderen kiezen vaak graag voor deze vorm van huurwoningen omdat het ontzorgt. Het heeft dan bijv. geen onderhoudslasten meer voor de bewoners. En vooral: je woont in een omgeving met mensen in een-en-dezelfde “levensfase”. Deze woningen zijn daarom geclusterd, in een wijkje of flatgebouw. Het verhoogt daarbij de leefbaarheid, en verkleint de eenzaamheid. Het bevordert sowieso de sociale cohesie en biedt de mogelijkheid om de thuiszorg efficiënter in te plannen. Allemaal gericht op de lange termijn. Tenslotte, niet geheel onbelangrijk, zorgt deze doelgroep vanuit de oude woning voor doorstroming op de woningmarkt! Daardoor krijgen bijv. jongeren de kans om in te stromen naar woningen die voor ouderen vaak te groot zijn geworden. Echter, we zien steeds vaker dat de 55 plus woningen niet worden toegewezen aan de doelgroep. Zo is er in een wijkje bekend waar inmiddels een kwart van de woningen door ‘niet–doelgroepers’ wordt bewoond. Woningbouwvereniging Laurentius in kwestie komt hierop met 1 antwoord en 1 reden: “er is te weinig interesse bij deze doelgroep.”
Maar is dit wel zo? Wij, als CDA-fractie, krijgen juist het tegenovergestelde te horen. En ook in het coalitieakkoord van burgemeester en wethouders, tot stand gekomen met input van o.a. belangenorganisaties en bewoners, staat juist daarom dat er juist meer aandacht gegeven moet worden. Aan woningen voor doelgroepen, zoals bijv. concreet “patiowoningen voor senioren’. Wij roepen het college dan ook op, om deze wens van de inwoners op te volgen, door de corporaties spoedig en concreet te vragen om een tijdelijk stop of pauze in te lassen met het toelaten van “niet-doelgroepers”. Want er blijkt wel degelijk sprake van een mismatch! Ouderen kunnen de woningen zo helemaal niet goed vinden. Vaak weten zij niet dat ze ingeschreven moeten zijn bij ‘Klik voor Wonen’. Zij zijn dan vaak niet bekend met die website. Voor de (niet-sociale) woningen bestaat er daarbij ook de z.g. inkomenseis. Voor veel ouderen is deze echter onhaalbaar, omdat ze bijv. geen arbeidsinkomen meer hebben. Dit wil echter niet zeggen dat ze geen vermogen kunnen hebben om zo de huurlasten te kunnen betalen. Wij vinden het nogal kort door de bocht om dit alles af te doen met: “er is te weinig interesse bij deze doelgroep”. Wij denken namelijk dat de woningbouwverenigingen zich maximaal moeten kunnen inzetten op het vinden van deze doelgroep. Hoe? Door bijv. huisartsen een rol te geven; er zijn huisartsen die al aangegeven hebben een rol te willen en te kunnen spelen. Ook enkele makelaars en huidige bewoners willen graag een rol vervullen bij dit alles. 
Het is dus niet alleen belangrijk voor de juiste woning voor de juiste doelgroep, het gaat ook over leefbaarheid, eenzaamheid en doorstroming in de woningmarkt. Daarom een dringend appèl om samen met ouderenbonden, gemeente, huisartsen, makelaars en bewoners te zorgen dat, om te beginnen relevante informatie beter bij de doelgroep terecht komt!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.