12 november 2021

Begroting 2022: de letterlijke beschouwing van het CDA door fractievoorzitter Jeroen Bruijns -deel 2-

Voorzitter,
De waardering van het college gehoord hebbende over onze moties allereerst een paar mededelingen vanuit land- en tuinbouw; De motie GreenTechPort, daar ging onze wethouder EZ goed mee om, die ziet wel de kans voor de regio en onze baroniestad,  daarom grijpen we die toezegging aan en gaan we ervan uit dat hij met de sector en regio in gesprek gaat of en hoe we deze kans kunnen grijpen en bij kunnen dragen. Ondanks dat ik het zelf bijna wel opgegeven heb (maar gelukkig maandag toch met mijn vriendin de sleutel krijg van een koophuis), geeft het CDA Breda de koopwoning niet op. Luisterend naar de wethouder is er echter nog teveel te doen en hopelijk vergeet hij hierbij niet de motie van november 2020 van het CDA die nog tot uitvoer moet worden gebracht deze periode. Die aangenomen motie roept op tot de realisatie van minimaal 300 koopwoningen onder de 300K. We hadden ook graag een klein voorschot genomen op de 25.000 woningen die nog gaan komen. Want daar moet zeker de kans op een eigen huis voor Bredanaars in blijven zitten.  Echter willen we de voortgang nu niet belemmeren en zullen we om die reden de motie nu niet in stemming brengen. U kunt er wel op rekenen dat we scherp zullen blijven op het aandeel en verhouding koop
Betrouwbaar Begroten
Begrotingsruimte voor behoeften van stad en dorpen heeft inmiddels al morele steun van de VVD. Dat is een eerste stap, gezien dat we in de begroting niet veel veranderen maar wel een potje maken voor de toekomst zou ik de VVD dan toch wel willen uitdagen ook gewoon mee te stemmen. Zodat de raad ruimte heeft. Aangezien het geld nog gevonden moet worden bij de toezegging, zie het als reddingsboei, dan kan u het hier uit halen.  We moeten toch niet hebben dat dit pas in de 2024 of 2025 beschikbaar is. De antwoorden van wethouder van Drunen laten gewoon zien dat we er niet van leren maar gewoon door blijven gaan met achteraf geld moeten zoeken omdat we niet anticiperen op redelijkerwijs te verwachten vragen. Geld is schaars, plannen niet, daarom moet je er voor sparen. Het is precies dit waarom Bavel al jaren in de wachtkamer zit en nu dan een wachtrij bonnetje met een nummer voor volgend jaar krijgt.
Voortbouwen op Vertrouwen
De motie Schone Lei van de SP is er een die bij ons veel sympathie oplevert. Echter moeten we constateren dat het onderzoek van het college nog niet klaar is en daarmee er nog steeds onduidelijkheid is over de grootte en hetgeen dat nodig is. Daarom zouden we de SP willen vragen de motie aan te houden en niet te laten wegstemmen, als een aansporing snel het werk te klaren als stadsbestuur en deze gedupeerde te helpen. Wij blijven moeite hebben met de antwoorden op het jeugdwerk, er blijkt daar gewoon een wereld van verschil tussen hoe wij het horen in de stad en de beleving van het college. Wij zouden voortbouwen op de vertrouwde partners en die met de extra gelden laten bewijzen wat ze kunnen. Niet met onderzoek maar op straat.
Positief Perspectief
Een positief perspectief vinden wij ook de motie meer lichtblauw op straat. We zien bijvoorbeeld inwoners en reizigers die zich in de omgeving van het station niet veilig voelen als ze daar ’s avonds laat zijn. Dat moet anders. Niet alleen door meer lichtblauw op straat. Wat wij ook belangrijk vinden is prioritering. Waarop zetten we onze BOA’s in. Daar moeten we het met elkaar over hebben. Minder Fietsen ruimen meer overlast, intimidatie en dumpingen aanpakken. We gaan ook mee met de aangepaste motie om ondernemers te helpen duurzamer te worden. Herhaaldelijk hebben ondernemers aangegeven betrokken te willen worden bij klimaatplannen, omdat ze daaraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren. We moeten ondernemers ook helpen om te verduurzamen. Samen met de ondernemers aan de slag om Breda en Bredase ondernemers duurzamer te maken. Over het grofvuil is wat ons betreft het laatste woord niet gezegd, het valt ons echt tegen dat juist deze wethouder niet eens de keuze optie wil voorbereiden.  Dan moeten we maar hopen dat het in de Bredase heroverwegingen zit.
NOOT: in de Begrotingsraad van 11 november 2021 zijn 23 Moties en 4 Amendementen aangenomen. U kunt alle ingediende moties en amendementen hier raadplegen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.