12 november 2021

Begroting 2022: de letterlijke beschouwing van het CDA door fractievoorzitter Jeroen Bruijns -deel 1-

Voorzitter,
de laatste begroting van de deze periode, een bijzondere periode. Deze periode zag er anders uit dan verwacht en heeft een donkere rand. De pandemie heeft zijn stempel gedrukt op onze samenleving. Ondanks dat hebben we ook als raad stempels gedrukt op de toekomst van de stad, de geschiedenis zal leren of dat de juiste zijn geweest. Het was allemaal nogal Breda Vooruit, echter de keuzes die je maakt bepaalt of je niet achteruit gaat. Deze begrotingsinbreng zal zoals u van het CDA Breda gewend bent staan in een traditie van rentmeesterschap en samenlevingsdenken. Dat doen we in drie blokken; Betrouwbaar Begroten, Voortbouwen op Vertrouwen en sluiten we af met Positief Perspectief.
Betrouwbaar Begroten.
Betrouwbaar begroten is ook reëel begroten. Dat is nog niet aan de hand. Want tot onze verbazing meent het college dat de raad een PM post verdiend ondanks de aangeleverde begroting. Dat is niet sjiek. Daarom steun aan het amendement ingediend door de raadsvoorzitters.
Betrouwbaar begroten is ook de balans op kunnen maken als organisatie en gemeenteraad. Daar zijn Bredase Heroverwegingen voor nodig. Zodat we een gelijke informatiepositie hebben en weten welke kansen, uitdagingen en keuzes er te maken zijn. Daarom zou Breda er goed aan doen die in kaart te brengen. Of dit nu voor goede of slechte tijden nodig is. Daarom de motie:
motie Op weg naar Bredase Heroverwegingen
De begroting zet tot 2025 het grootste deel van de keuzes en investeringsruimte al vast, door stedelijke ambities en gebrek aan capaciteit. De begroting laat dit na te doen voor gewenste leefbaarheidsvoorzieningen in de dorpen en wijken. We zijn rigide, hebben geen ruimte, zijn niet wendbaar om in te spelen op tussentijdse behoeften. Ondanks diverse moties uit deze raad komt er maar geen duidelijkheid. We hebben nog niet afdoende ruimte gereserveerd. Daarom dienen wij straks met BredaBeslist een amendement in de voor de loods in Ulvenhout, maar dienen wij ook nu al een motie in om geld te gaan sparen voor de behoeften van stad & dorpen: motie  Begrotingsruimte voor behoeften uit stad & dorpen
Dat is nodig voor het herstel van vertrouwen, als we vandaag de krant weer lezen zijn betrokken bewoners uit Bavel er helemaal klaar mee. En dat zouden wij ook moeten zijn als raad na 3 moties en dan zo’n briefje. College kom gewoon over de brug, bestem locatie, reserveer geld en koop aan.
Voorzitter,
Met bovenstaande verbeteringen kunnen we betrouwbaar begroten, dat is nodig om daarna, na herstel te kunnen voortbouwen op vertrouwen, dat er van nature is in onze samenleving.
Voortbouwen op Vertrouwen.
Onze fractie heeft enkele kansen op het oog waarbij Breda vanuit vertrouwen kan voortbouwen aan de toekomst. De toekomst van onze stad ligt in handen van de jonge generaties. Juist daar zien we dat de jeugd niet altijd de toekomst krijgt. Het jongerenwerk is meer dan ooit nodig, het verbaast ons dan ook dat gelden die daarvoor beschikbaar kwamen niet ten volste zijn benut en ingezet om de vraag onze vertrouwde partners de ruimte te kunnen geven; daarom de motie Jongerenwerkers.
Een specifieke groep jongeren, zwerfjongeren, hebben een maatwerkaanpak nodig om met vertrouwen zaken uit het verleden te kunnen afsluiten en aan de toekomst te kunnen voortbouwen. Een innovatieve aanpak die dit bied is het Bouwdepot, wij zouden dan ook graag zien dat Breda hier mee aan de slag gaat; daarom de motie Geef Zwerfjongeren een kans; het Bouwdepot.
Positief Perspectief
Komende periode is ook de kans om positieve perspectieven te bieden waar het heen kan, dat mensen er op kunnen vertrouwen hier iets op te bouwen en een dienstbare overheid treffen. Wij komen daarom met oplossingen; Het nodig dat we in de woningbouw perspectief bieden voor de organische groei van Prinsenbeek, dat het besluit over Beeks Buiten het dorp niet op slot zet. Daarom de motie Prinsenbeeks Perspectief.
Ook moeten we zorgen dat we veelal jongeren niet dwingen door het woningaanbod te moeten kiezen voor het wonen in dure huurwoningen. Er wordt vooral middeldure huur gebouwd en middeldure koop blijft achter. Probleem is dat je in huur niet opbouwt maar vooral uitgeeft. Wij staan in een traditie van katholieke huisvestingspolitiek; dus eigen huis politiek. Daarom willen we voldoende koopwoningen blijven bouwen middels de motie We geven de koop niet op!
Gisteren vierde we in Brabant dat 125 jaar geleden de NCB werd opgericht, de voorloper van de ZLTO die ook hier in Breda en de regio een belangrijke economische drager vertegenwoordigd. Daar zit voor de komende 125 jaar nog voldoende positief perspectief in, ook voor Breda. Onderzoek en innovatie kunnen met handel en productie veel hoogwaardige werkgelegenheid bieden voor de regio. Daarom zou het goed zijn deze kans te grijpen, daarom de motie GreenTechPort.
Er is daarnaast een mismatch op de arbeidsmarkt, dat zorgt ervoor dat ondernemers niet door kunnen ontwikkelen, dat werknemers niet tot ontplooiing kunnen komen. Daardoor moet de bakker snijden in zijn assortiment en kan de aannemer geen huizen verbouwen. Daarom dringend aan de slag met een deltaplan personeel.
De negatievere veiligheidsbeleving in Breda is veel besproken, we kunnen daar zelf aan bijdragen, bijvoorbeeld met verlichting of gedrag in het verkeer. Daarom willen we uitbreiding van de positieve smileys zodat we samen zorgen dat we niet te hard rijden. Motie Smiley.
Een andere negatieve beleving die in Breda is opgekomen is die van de rommel bij de ondergrondse containers en die in de file bij de milieustraat. College verlos ons van deze negatieve dienstverlening en rommel op straat. Een positief perspectief; Motie Grofvuil weer Gratis.
Voorzitter,
Het CDA heeft aangegeven dat als we betrouwbare keuzes en ruimte maken in de begroting we voor de toekomst kunnen voortbouwen op vertrouwen. Dat helpt nieuwe generaties inwoners en bedrijven ook in Breda en de dorpen te blijven ontwikkelen. Dat geeft positieve perspectieven voor het samenwerken aan een #BeterBreda
NOOT:
In de Begrotingsraad van 11 november 2021 zijn 23 Moties en 4 Amendementen aangenomen. U kunt alle ingediende moties en amendementen hier raadplegen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.