01 november 2018

#Begroting: Wij tonen Echte liefde voor een #BeterBreda

Persbericht CDA, GroenLinks en SP

Oppositie toont Échte liefde, een alternatief voor Breda

 

Oppositiepartijen CDA, GroenLinks en SP presenteren Échte Liefde, een alternatief voor Breda. De naam van deze reactie op de begroting 2019, is een knipoog naar het bestuursakkoord Lef en Liefde. “Omdat wij in de plannen van de coalitie juist de liefde voor onze wijken, dorpen, inwoners en ondernemers missen, hebben we samen besloten met andere keuzes voor Breda te komen”, zegt CDA-fractievoorzitter Jeroen Bruijns. “Met Échte Liefde kiezen we nadrukkelijk voor de samenleving. Voor een lokale overheid die tussen de mensen staat in plaats van er tegenover".

 

De drie partijen vinden onder andere dat er voor iedereen in Breda een betaalbaar en duurzaam huis moet zijn. Omdat de nood hoog is worden de voorgenomen investeringen naar voren gehaald. “De € 14 miljoen voor wonen steken we niet in het middensegment, dat kunnen we prima aan de markt overlaten”, zegt Peter Bakker, fractievoorzitter van GroenLinks. “In plaats daarvan investeren we samen met de woningcorporatie in betaalbare huur- en koopwoningen.” Ook wordt er samen met woningeigenaren en -corporaties gewerkt aan de verduurzaming van zowel koop- als huurwoningen.

 

CDA, GroenLinks en SP stellen ook voor om werkzoekenden en mensen in de bijstand duurzaam aan het werk helpen. “Dit doen we niet door mensen te laten werken zonder loon, maar vanuit vertrouwen en door te investeren in mensen”, zegt Bas Maes, fractievoorzitter van de SP. Niet voor iedereen is regulier werk haalbaar. Mensen met een arbeidsbeperking dragen bij naar vermogen. Maes: “Als het kan bij een regulier bedrijf. Als dat niet haalbaar blijkt dan bij ATEA zelf. We houden de locatie aan de Riethil daarom open zodat er altijd een terugvaloptie blijft en deze mensen niet zonder werk thuis komen te zitten.”

De partijen willen evenals de huidige coalitie, bij de Rijksoverheid pleiten voor meer geld voor het sociaal domein. Ondertussen worden de tekorten echter niet afgewenteld op inwoners die afhankelijk zijn van zorg of ondersteuning. Samen met professionals, vrijwilligers en cliënten willen CDA, GroenLinks en SP de kwaliteit en beheersbaarheid verbeteren. Hierbij is echter het welzijn van de inwoners en hun zorgvraag leidend, niet het geld. Als er structureel geld bij blijkt te moeten, is het dat deze partijen waard.

 

Tijdens de begrotingsbehandeling die de komende weken op de agenda staat van de Bredase raad, zullen CDA, GroenLinks en SP de acht concrete voorstellen uit Échte Liefde inbrengen. Bruijns: “En aangezien de financiële onderbouwing met behulp van dezelfde ambtenaren tot stand is gekomen als de begroting, staat die niet ter discussie.” De partijen nodigen dan ook andere fracties uit de discussie op inhoud te voeren en mee te denken hoe Breda nog beter kan.

 

De voorstellen uit Échte liefde:

  • We investeren jaarlijks € 250 duizend extra in de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers zodat zij hun belangrijke werk kunnen blijven doen.
  • Samen met professionals, vrijwilligers en cliënten verbeteren we de kwaliteit en beheersbaarheid van het sociaal domein. Als er structureel geld bij blijkt te moeten, is het ons dat waard.
  • We investeren jaarlijks € 750 duizend extra in werknemrs (werkzoekenden)  en bijstandsgerechtigden om een beter matching te krijgen tussen vraag en aanbod (hen duurzaam te laten uitstromen naar werk)  en in volwassenenonderwijs om te voorkomen dat ze vastlopen in een uitzichtloze baan.
  • We investeren jaarlijks € 750 duizend extra in de sociale werkvoorziening en houden daarmee onder andere de werkplaats aan de Riethil open.
  • We halen de investering van € 14 miljoen voor de woonagenda naar voren omdat niet langer gewacht kan worden met de bouw van voldoende, betaalbare en duurzame huizen.
  • Samen met de woningcorporaties investeren we in de bouw van 1.200 sociale huur- en koopwoningen.
  • Samen met woningeigenaren en -corporaties investeren we in het verduurzamen van huur- en koopwoningen en pakken we klimaatarmoede aan.
  • We investeren jaarlijks € 1 miljoen extra in de openbare ruimte en leefomgeving in onze wijken en dorpen.

 

Lees het hele stuk hier; https://breda.raadsinformatie.nl/document/6974108/2/IS_01112018_Échte%20liefde%20een%20alternatief%20voor%20Breda

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.