16 juni 2022

#Maidenspeech: Karlijn gaat voor de Kracht van Samen!

Tijdens de behandeling van het Bredase Bestuursakkoord '22-'26 hield Karlijn van den Berg haar maidenspeech in de gemeenteraad. Na vier jaar burgerraadslid mocht juist dit debat het eerste zijn dat ze als raadslid aan mocht gaan. Dat deed ze met verve, lees hieronder haar bijdrage: 

Voorzitter,

Een mooie dag om een belangrijk document vast te stellen, het coalitieakkoord. Iedereen vindt hier iets van en kan en mag hier dan ook iets over zeggen in de volle breedte voor de komende vier jaar voor onze stad en dorpen.

Sinds afgelopen week mag ik me officieel fractievoorzitter noemen van het CDA Breda. Met Jeroen als voorganger ligt de lat hoog… Om het in ieder geval te proberen om iets korter van stof te zijn. Alle lof voor ons Jeroen, die 8 jaar lang zijn rol heeft weten te pakken als scherp raadslid en hij de kans krijgt om onze idealen vanuit een andere rol uit te voeren, waarop wij hem nu scherp zullen volgen. Ik heb zelf bijna vier jaar mogen proeven aan de politiek als burgerraadslid en mag me nu, als geboren en getogen Bredase inzetten voor Breda en haar dorpen

Voorzitter, terugkijkend naar de verkiezingen hebben we als CDA Breda gelukkig de landelijke trend weten te dempen. Echter, als 5e partij was het niet onze rol om vooraan te staan bij het vormen van de coalitie. Daarentegen hebben we onszelf ook niet uitgesloten, want we hebben nog steeds een sterke positie in bepaalde gebieden, met name onze dorpen. Met de gehele stad hebben we het beste voor. Dit bleek een goeie aanvulling te zijn voor de coalitie, waardoor we samen met de andere drie partijen verantwoordelijkheid mogen nemen voor onze stad en dorpen.

Dan over het akkoord: over het algemeen staan er, volgens ons, herkenbare punten in voor iedereen en bijna alle partijen; bijvoorbeeld de groeiende druk die mensen met een middeninkomen ervaren in de huizenmarkt en door de stijgende lasten, en het weer gratis maken van het ophalen van grofvuil. Daarnaast maken we met dit akkoord de beweging duidelijk van de gemaakte (grote) plannen naar realisatie waarbij we de handen uit de mouwen steken om de opgaven op het gebied van woningmarkt, mobiliteit, armoede en klimaat uit te voeren. We moeten het samen doen; dichtbij doen en samen sterk vooruit.

Als CDA Breda gaan we voor een leefbare, betrokken en fatsoenlijke stad en dorpen. Ik licht graag een aantal punten uit die in het akkoord voor ons het verschil maken:

  1. Betaalbare koopwoningen. Deze geldt voor alle partijen, maar is vooral voor de Bredanaars van belang; de druk op de huizenmarkt is (te) groot en de doorstroom is beperkt. Waar wij specifiek ons hard voor hebben gemaakt is het zorgen voor een betere start en het mogelijk maken van doorstroom naar een groter of juist kleinere woning. Ervoor zorgen dat jongeren in hun wijk of dorp kunnen blijven wonen door bijvoorbeeld een ‘collectief particulier ondernemerschap’ project en dat senioren in hun eigen bekende buurt de stap kunnen maken naar een patio woning of samen met elkaar een ‘knarrenhof’ kunnen maken. Vorig jaar heb ikzelf ‘mogen’ ervaren hoe het is om in je eentje, en dan schaar ik mezelf voor het gemak nog even onder jongere, aan een woning te komen. En ik kan prima leven van mijn salaris, maar terug naar Ulvenhout zat er echt niet in. Ik zie dat mijn vrienden in mijn omgeving het helaas vaak ook niet lukt om een woning te kopen in onze stad en gun hen en alle Bredanaars een koopwoning om iets op te kunnen bouwen. Het liefst in hun eigen dorp of wijk.
  2. Openbare ruimte: voor openbare ruimte wordt structureel extra geld vrijgemaakt. Daar profiteert iedereen van. Het onderhoud van de openbare ruimte is momenteel onvoldoende op orde en we gaan beginnen met inlopen op deze achterstand. Specifiek kijken waar de knelpunten het grootst zijn, waar de worteldruk de extra stoeprand creëert of het groen er maar treurig bijstaat. Daar gaan we iets aan doen om de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid te vergroten. Dat je fatsoenlijk op je fiets door Breda kunt, kunt hardlopen of op een andere manier kunt sporten in de buitenruimte of kunt genieten van de openbare tuin die je samen met elkaar in je buurt hebt gemaakt. Wijken en dorpen verdienen, net als het centrum een nette en veilige openbare ruimte.
  3. Verenigingsleven: verenigingen zorgen voor de saamhorigheid in de wijk of het dorp; ze zijn de kracht in de samenleving om mensen bij elkaar te brengen en mee te laten doen. Of het nu een scouting is, een harmonie of een stichting die evenementen organiseert in het dorp; ze zijn allemaal net zo belangrijk. En ik overdrijf niet graag, maar laten we er dan vooral voor zorgen dat het aanvragen van een subsidie niet meer tijd kost dan de gehele voorbereiding van een voortelling. Laten we deze mensen die zich kosteloos inzetten voor iets waar de hele stad van mee kan genieten dan ook echt ondersteunen en faciliteren. Dat de harmonie geld mag reserveren voor instrumenten, dat de Stichting van carnaval geld mag reserveren voor nieuwe raadskleding en dat verenigingen gebruik kunnen maken van gedeelde gebouwen, zoals de MFA in Bavel en de nieuwe doelen in Princenhage. Dat is waarvoor wij in de politiek zitten.

We zijn content met het akkoord wat er nu ligt en hebben zin om Breda weer een leefbare, betrokken en fatsoenlijke stad te maken. Dat kunnen wij hier niet alleen; in de raad en met de stad en dorpen. Dat is de kracht van samen, dat is de kracht van Breda. Dankjewel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.