26 januari 2024

Breda brengt het samen, Bavel brengt het samen!

Gisteravond werd in de Bredase gemeenteraad het raadsbesluit Gebiedsvisie Bavel 2040 unaniem aangenomen. Het CDA Breda is trots op de inzet van het hele dorp en de Dorpsraad Bavel om samen tot deze toekomstplannen te komen. Bij monde van ons raadslid Remco Beekers (foto) hadden wij daarbij 2x een motie ingediend. Naar aanleiding van de vaststelling van de Huisvestingswet, die het mogelijk maakt om een deel van de nieuwbouw koop- en huurwoningen te reserveren voor eigen inwoners en voor mensen met een vitaal beroep. Zodat dit de sociale cohesie in een dorp als Bavel zal versterken, en haar eigen inwoners meer kans geeft om in het eigen dorp te blijven wonen! Ook voor mensen voor wie dit misschien minder snel is weggelegd, zoals starters (klik hier voor de motie Bouwen voor eigen inwoners Bavel). Ook is er samen met de VVD een motie ingediend die in de toekomst toeziet op het op peil houden van het aantal voorzieningen bij alle groei en ontwikkelingen van het dorp Bavel (klik hier voor motie Voorzieningen klaar voor sociale samenhang). Breda vooruit, Bavel vooruit!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.